strana 1       strana 2

Pohled do věčnosti
Ian McCormack

„Pohled do věčnosti“ je úžasný, pravdivý příběh, setkání jednoho člověka se smrtí a světem, který se za touto smrtí nachází. Pobodalo ho pět medúz zvaných čtyřhranka smrtelná (čtyřhranka fleckerova), když se potápěl blízko pobřeží ostrova Mauritius. Ian později zemřel v nemocnici zhruba na 15–20 minut. Během této doby měl zážitek pekla a nebe a vrátil se, aby nám svůj příběh sdělil!

Pohled do věčnosti 1 (video - 1h. 24m.)
Pohled do věčnosti 2 (video - 8m. 46s.)

Zážitky z klinické smrti
Dr. Maurice Rawlings

Svědectví – „Někteří lidé mluví o světle nebo o tom, že se vznášeli ve vzduchu nebo že cítili teplo a lásku. Ale já jsem nic z toho necítil. Místo toho jsem pocítil nevyslovitelný děs a hrůzu.“Zážitky z klinické smrti (video - 45m. 34s.)

Svědectví budhistického mnicha
Athet Pyan Shinthaw Paulu

Nevšední svědectví buddhistického mnicha z Myanmaru (Barma), který přišel zpět k životu jako změněný člověk! "Po léta jsem se velmi snažil, abych byl tím nejlepším mnichem, jak je možné být a abych nezranil žádnou živou bytost. Studoval jsem svaté Buddhistické učení stejně jako všichni moji praotcové přede mnou.   celý text... Pokračoval jsem jako mnich až do té doby, kdy jsem velmi těžce onemocněl. Toho času jsem byl v Mandaly a musely mě převést do nemocnice na léčení. Doktoři mi udělali různá vyšetření a řekli mi, že mám žlutou zimnici a malárii. Po měsíci stráveném v nemocnici se můj stav zhoršil. Doktoři mi řekli, že není žádná naděje, abych se uzdravil a propustily mě, abych se připravil na to, že zemřu.   skrýt text...

23 minut v pekle
Bill Wiese

Svědectví – Jde o přeloženou verzi audio tracků. „Zajímá tě, jak to asi vypadá v pekle? Pochybuješ, že místo jako tohle může vůbec existovat? Potom si přečti tenhle článek.“ Dostal jsem se ven a podíval jsem se jedním směrem a všechno bylo černé. Jediné, co jsem slyšel, byl jekot.   celý text... Lidé, biliony lidí, kteří tam ječeli. Bylo to tak hlasité. Pokud jste někoho slyšeli ječet, tak víte, jak je to otravné. A když tady ječeli biliony lidí, ani si nedovedete představit, jaký to má dopad na vaši mysl. Nedá se to vydržet. Chceš si rukama zacpat uši, ale je to tam hlasité a nemůžeš se dostat od toho řevu. A ten strach, co tě zachvacuje, je tak neuvěřitelný. Protože tam dominuje strach, není tam žádná Boží přítomnost. Musíš prostě vydržet ten strach a mučení v naprosté tmě. Nic nevidíš a nevíš co přijde potom. Některé verše mluví o této temnotě Žalm 88...“   skrýt text...

video (24m. 11s.)

Vzkříšena z mrtvých
Tatiana Belous (Anisimova)

Svědectví ženy, které Bůh ukázal nebe a peklo.

video 1/4 (59m.)
video 2/4 (54m.)
video 3/4 (44m.)
video 4/4 (55m.)

Vzkříšení ženy z Etiopie
Fatuma Shubisa

„Byla to Boží vůle, abych se vrátila zpět do života a žila se svými dětmi dál“ říká Etiopka Fatuma Shubisa. „Ale byla bych velmi šťastná, kdybych se mohla vrátit na místo, kde jsem byla. Viděla jsem to krásné místo, na které se dostane věřící křesťan, když zemře…“   celý text...

Fatuma Shubisa matka devíti dětí těžce onemocněla. Celé dva měsíce byla připoutána na lůžko. Jednoho dne ji její matka, když se přišla o ni postarat, našla mrtvou.Ve vesnici Alelu došlo k velkému nářku, když se zpráva o smrti Fatumy roznesla. Dostala se až k misionáři jménem Warsa Buta, který se právě zdržoval poblíž. Toho dne, kdy vydal svůj život Pánu, mu Bůh zaslíbil, že skrze něho bude křísit mrtvé.

Fatuma se narodila a vyrostla v muslimské rodině, později konvertovala ke křesťanství a provdala se za muže, který byl evangelistou. Nyní muslimští příbuzní a přítelkyně obklopili mrtvé tělo Fatumy přikryté plátnem. Navzájem se ptali: „Proč se tento muž modlí nad jejím mrtvým tělem?“ Fatuma byla již více než 12 hodin mrtvá.

Buta vypravuje, co se poté přihodilo: „Věřil jsem, že Bůh bude skrze mne jednat. Modlil jsem se tak jako se modlil apoštol Petr: Fatumo vstaň! Ve jménu Pána Ježíše ti říkám, vrať se zpět!“ Když jsem skončil modlitbu, otevřela oči a napřímila se na posteli.“

Fatuma vypravuje: „Najednou jsem byla opět ve svém těle. Seděla jsem na posteli a ptala se: Co to je? Co to znamená? Co se stalo? Všichni kolem mne byli jako nepříčetní. Poté se obrátili na misionáře Butu se slovy: „Tvůj Bůh je opravdu mocný. Nauč nás v něho věřit.“ Během těch několika hodin, kdy byla Fatuma mrtva, viděla kus nebe.
  skrýt text...

video (5m. 5s.)

Vzkříšený policista
Boris Pilipchuk

"Cítil jsem se, jako bych byl normálně při vědomí. Začal jsem pozorovat věci svýma očima. Sledoval jsem všechno jakoby shora. Můj duch ze mě vyšel a díval se na moje tělo. Kolem mne se shromáždili lékaři v bílých pláštích. K mému tělu bylo připojeno velké množství přístrojů. Lékaři se snažili můj stav stabilizovat;   celý text... běhali všude okolo, ale nepomohlo to. Pak jsem začal stoupat vzhůru k nebi. Země se stále zmenšovala. Stala se tak maličkou, až nakonec úplně zmizela z dohledu. Po celý čas toho letu jsem slyšel neustálý hvízdot v uších. Ocitl jsem se na neobyčejném místě, které tak svítilo, že jsem se začal cítit velmi dobře. Uviděl jsem zlaté schodiště, které zářilo nádherným jasem."   skrýt text...

video (13m. 53s.)

Vzkříšený z mrtvých
pastor Daniel Ekechukwu

Svědectví – „Viděl jsem se, jak mě několik lidí pozvedá. Měl jsem na sobě svoje kalhoty a šaty do kterých mě oblékli. Vedli mě dovnitř haly, ve které bylo více jak dva tisíce lidí. Když jsem se rozhlédl okolo, tak lidé, když mě viděli, začali křičet a plakat.   celý text... Někteří chválili Boha. Nechápal jsem, co se děje. Později mi řekli, že jsem vstal z mrtvých. Když jsem byl v nebi, zdálo se mi, že jsem tam nebyl déle jak patnáct minut. Nechápal jsem, proč tito lidé říkají, že jsem byl mrtvý tři dny." „Anděl mi řekl: „Ježíš dokončil svoji práci příbytků, ale svatí Boží ještě nejsou připraveni. Ježíšův příchod je opožděn, protože Křesťané v církvi ještě nejsou připraveni“.   skrýt text...

video (49m. 42s.)

PĚT A PŮL DNE V NEBI
Percy Collett

ÚŽASNÉ svědectví dr. Percy Colletta! Velmi Detailní popis nebe!
Je doplněno svědectvím i dalších lidí, kteří viděli nebe. Tato svědectví jsou důkladně PODLOŽENA BIBLICKÝMI CITÁTY. Po přečtení uvidíte, že se váš život změnil! Předávejme ho dál!