strana 1       strana 2

Svědectví zemřelého a vzkříšeného
bratra Aldina; Brazílie

Svědectví – „mohl vidět, jak spasení věřící přicházejí domů. Bylo mu dáno stát u dveří brány nebe. Když vcházeli spasení, andělé stáli ve špalíru kolem široké ulice z průhledného zlata a vzadu se nacházelo velmi jasné světlo. Spasení, kteří přicházeli, byli přijati anděly s plesáním, vykřikováním a s palmami v ruce. Potom šli rovnou do toho jasného světla.“

30 nocí v pekle
Mary K. Baxter

Mary Kathryn Baxter se narodila v Chattanooga, Tennessee. Byla vychována ve věřící rodině. V mládí ji matka vyučovala o Ježíši Kristu a jeho spasení. Znovuzrodila se, když jí bylo 19 let. Několik let sloužila Pánu, ale pak na nějakou dobu odpadla.   celý text... Duch Páně ji ale jen tak nepustil, a ona se vrátila a znovu odevzdala svůj život Kristu. Stále mu věrně slouží.

V roce 1960 se Kathryn přestěhovala se svou rodinou do Detritu, Michigan. Nějakou dobu tam žili, ale později se přestěhovali do Belleville, Michigan, kde začala dostávat vize od Boha. V roce l976 se jí Ježíš zjevil v lidské podobě ve snech, vizích a zjeveních. Od té doby přijala mnoho navštívení od Pána. Během nich jí ukázal hlubiny, stupně, různé úrovně a muka ztracených duší v pekle. Přijala také mnoho vizí o nebi, velikém soužení a o poslední době. Během určitého období jejího života se jí Ježíš zjevoval každou noc po dobu čtyřiceti nocí. Zjevil jí hrůzy pekla a slávu nebe. Řekl jí, že tohle je poselství pro celý svět.

Služebníci Páně i vedoucí mluví o ní a její službě velice dobře. Hnutí Ducha svatého je zdůrazňováno při každé její bohoslužbě. Došlo při nich už k mnoha zázrakům. Dary Ducha svatého s projevem moci se na jejím shromáždění projevují tak, jak ji Duch Boží vede a zmocňuje. Miluje Pána celým svým srdcem, myslí, duší a silou a nade vše touží být tou, která získává duše pro Ježíše Krista. Je opravdu vydaná služebnice Páně. Její povolání je zvlášť v oblasti snů, vizí a zjevení. V roce l983 byla ustanovena jako služebnice v Církvi Boží Plného Evangelia v Tailor, Michigan. Nyní slouží v Národní Církvi Boží ve Washingtonu, D.C.
  skrýt text...

video (24m. 33s.)

Svědectví vojáka OSN
Marián Červeník

Toto je skutočný príbeh vojaka mierových síl OSN v bývalej Juhoslávii:

" Pán Ježiš mi povedal – Ja som za vás musel zomrieť, aby ste vy žili večný život. Choď a zvestuj to ďalej. "

Istota spasenia: jeziskristuszije.sk


video (44m. 48s.)