ŠOKUJÍCÍ videozáznam z vymítání démonů !! (video - 20m.)
Budoucnost , Věštění , Horoskopy-znamení zvěrokruhu
New Age , Esoterika , Andělé , Channeling
Léčitelství , Reiki , Biotronik
Okultismus , Spiritismus , Kletba
Démoni , UFO
Hinduismus , Budhismus , Karma , Reinkarnace

Apokalypsa, datum apokalypsy

Jelikož Bůh je stvořitelem Času, ví jaké jsou všechny události na naší časové ose od počátku až do konce. (Bůh vidí tvořit se každý den před tím, než jediný z nich nastal.)

Když Bůh říká, že nikdo nezná datum konce Času a druhého příchodu Ježíše Krista, znamená to také, že ho opravdu nikdo znát nemůže a nikdo ho znát nebude ani ho nikdo NEVYPOČÍTÁ.

Pokud tedy narazíme na někoho, kdo zaručeně přesně vypočítává DATUM APOKALYPSY, je to vždy lhář, snílek a numerolog. Protože Bůh viděl všechny dny až do konce a ví, že datum nikdo neznal až do konce. Stále platí a bude platit, že ani andělé v nebi (tedy ani démoni ani Satan) ani žádný člověk neví datum "konce času".

42 Proto bděte, neboť nevíte, ve kterou hodinu přijde váš Pán. 43 Vězte však, že kdyby hospodář věděl, ve kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a nenechal by [ho] prokopat se do jeho domu. 44 Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, o které netušíte."


Apokalypsa, zvěstování data apokalypsy,
datum konce světa 2012

Kdo zvěstuje data a termíny apokalypsy, ten je Lhář. Bůh si ponechal tento datum ve své svrchované moci tak, aby je NIKDO jiný neznal. Takového lháře tedy není dobré poslouchat, neboť jeho prohlášení je démonská kletba. Boží Odpůrce chce, aby ji všichni přijali do svých srdcí

Různé sekty, obětující své životy kvůli nějakému datu, jsou tedy vždy obětí nějakého démonického svodu.


Rok 2012, tajemství roku 2012,
konec Mayského kalendáře 2012

Rok 2012 se vztahuje k ukončení cyklů kalendáře, který naučili své poddané padlí andělé tak, jak je popsáno v Henochově apokryfu. To, že se jedná o přesný časový údaj, dosvědčuje, že se jedná o démonskou lživou informaci, mající charakter kletby.


Vše je součástí Božího plánu

Svět sám sebe musí odsoudit nejprve úplným odpadnutím od Boha k falešnému bohu satanovu. Jak je psáno, Satan musí být na konci ještě na krátko propuštěn a proto nyní provádí svou taktiku na oklamání celého světa.

Můžeme si být jisti, že díky Biblickým Zjevením budeme schopni přesně pochopit, jaké události se zrovna odehrávají, neboť vše se vždy odehrávalo a odehrává tak, jak je v Písmu napsáno, protože Bůh to lidem, kteří milují pravdu, pověděl všechno předem.

V Bibli jsou použita podobenství takovým způsobem, aby správný výklad zůstal skryt před moudrými tohoto světa, a byl zjeven jen Božímu lidu. Přesná data ve Zjevení být nemůžou, protože by tím Bůh měnil svá vlastní spravedlivá pravidla Času.

Je to kletba, kterou svět se vzrušením přijal

Lidé sají slova démonické kletby o roce 2012 jako vyschlá houba. Prostě jim chtějí věřit kvůli zvláštnímu pocitu vzrušení, které dostávají za pocit tajemna.

Je možné, že od tohoto data se změní pravomoci démonů vzhledem k lidem dle Boží vůle, která praví, že v posledních časech bude démonům dáno rozšířit bludná učení aby se do nich zamilovali ti, kdo nemilují pravdu, která je mohla zachránit.

Je možné, že v této době budou muset lidé poslouchat a následovat bludná učení, kterým uvěřili.

Démonům sloužící pronárody budou od svých pánů channelingem skrze vědmy, magiky a esoteriky informování. Jaká smůla ale je, že to budou zase jen démonické lži, takže budou klamáni, aby uvěřili hanebnostem Bezbožníka Ohavnosti.


Co říkají lidské zdroje o roku 2012?

Podívejme se na jeden z tisíců článků, které na toto téma kolují na internetu. Zde uvádím jeho doslovné znění:

Starodávné a často opomíjené kultury
Podívejme se teď jak se k roku 2012 staví starodávné kultury a jejich vědění. Mayský astrologický kalendář nás zavede hluboko do minulosti, díky rozsáhlým znalostem astrologie Mayové dokázali popsat podmínky života na Zemi i miliony let před nimi, jejich kalendář však končí prosincem roku 2012. Jakoby podle nich po tomto datu skončil čas. V Tibetu bylo se zjevením tradice Kalačakry předpověděno trvaní světa ještě na 960 let (což je podle této tradice určitý cyklus) a pak v průběhu 25 let má svět zaniknout, tato doba vychází znovu na rok 2012. Zamysleme se nad tím, že tyto dvě kultury byly od sebe úplně oddělené a odlišné, Mayové studovali především astrologii, sledovali Slunce a jeho pohyby, Tibeťané používali jiné metody. Na naší planetě existují i jiná místa, která předpovídají změny v roce 2012, např. Hendayův kříž na kterém bylo rozluštěno spoustu předpovědí do budoucna. V roce 2012 má podle těchto informací nastat očištění pomocí ohně. Existuje také určitý kosmický cyklus trvající necelých 26 tisíc let na jehož konci se Země vrátí do stejné polohy co se týče jemného pohybu osy kolem které se naše planeta otáčí. Tato doba odpovídá také rotaci naší sluneční soustavy v galaxii a v roce 2012 právě skončí jeden takový 26tisíciletý cyklus. Z hlediska astrologie je zajímavým jevem tranzit Venuše, ke kterému nedochází často, ovšem v naší době ho zažijeme podruhé právě v roce 2012. První byl v červnu 2004 a mnozí astrologové považují právě toto období za počátek epochy Vodnáře, která má být obdobím intenzivní duchovní přeměny, její konec pak podle nich bude v roce 2012. Také mnozí jasnovidci ve svých vizích předpověděli změny v roce 2012, např. Edgar Cayce který potvrdil i to, že v dávné době byla Sahara zalesněná a Nil tekl z východu na západ. Mayský král měl ve své hrobce napsáno „radujte se do roku 2012, pak budete jiní“.


Z textu je patrné, že se opravdu jedná o informace starých božstev, tedy o informace démonské. Jako takové jsou tedy řečeny s nepřátelským úmyslem vůči lidem.

Povedeně formulované falešné informace o příchodu satanova syna maskovaného za Ježíše, kosmického Krista, falešného spasitele, nalezneme na tisících stránek, například zde: www.prichod.cz

Video a text k této problematice s názvem "Duchovní podvrh jménem New Age" naleznete na našem webu UZDRAVENI pro KAZDEHO.cz v této sekci "Vysvobozeni z New Age a okultismu" a v druhé polovině knihy "Učedník čarodějnice".

Věštění, vysvětlení jak funguje

Věštění budoucnosti je název pro okultní aktivitu, při které démon našeptává svému lidskému spolupracovníku kletbu pro člověka, který "touží znát budoucnost". Démoni čekají, až člověk bude vědomě vzývat duchovní svět a tázat se ho. Když je zřejmé, že lidé vzývající neviditelné spoléhají na jiné entity, než na Boha Stvořitele, okamžitě podstrčí takovému člověku informace přesně takové, aby upoutaly jeho zájem. Potom totiž můžou takového člověka vodit za nos.

Lidé chtějí znát budoucnost,
a obrací se k duchovním bytostem

Touha po dotazování se na budoucnost "neznámých bytostí duchovního světa" je projevem náboženského fanatismu (vzhledem k Mocnostem a démonům), kdy si člověk nechá "neznámem" nakazovat, vyhrožovat a manipulovat k různým činnostem. Bůh nejedná přez okultní osoby, takže je úplná jistota, že informace takto získané jsou zlomyslná lež démonů a nepochází tedy z Boha.

Lidský spolupracovník démona se nazývá věštec, vědma a podobně. Ke zvýšení efektu se přidávají nejrůznější kulisy a objekty, které mají často čistě lokalizační význam. (Umožňují lepší hmotný kontakt démona s věštkyní*)

Démon nezná budoucnost, ale vytváří podmínky pro vznik událostí pomocí manipulace

Démon nezná budoucnost, ale potřebuje svou oběť dezinformací přivést do své moci pomocí lsti. Pod atraktivní nabídkou "předpovídání budoucnosti" může hravě svést ztrápeného či znuděného člověka na svou stranu manipulace.

Démon při věštění nezná budoucnost, jelikož neleží mimo Čas jako Bůh, Stvořitel světa i Času. To je hlavní rozpoznávací znamení Boží Pravdy a démonské lži.

Věštba je tedy KLETBA, neboli vyslovení teze, která se má naplnit a kterou důvěřivý člověk přijímá jako jistou budoucnost.

Zvýšení důveryhodnosti pomocí předání "odposlechnutých" informací

Pro zvýšení důvěryhodnosti démon přidá ke kletbě ještě podrobné informace z dosavadního života klamaného. Ten potom, ohromen faktem, že "něco či někdo" zná i tajné informace, snadno vydá svůj život démonově kletbě. Většinou s myšlenkou, že se odevzdává do rukou "něčemu vyššímu", nebo "osudu". Netuší, že je obětí vždy nebezpečného PODVODU.

Člověk, který věštbu-kletbu přijal, se tak začne jejího naplnění bát nebo je očekávat. Tím se stal otrokem okultních vlivů a je pod mocí démona.

POZOR NA ZDÁNLIVĚ DOBRÉ ZPRÁVY. Je to levná, ale zaručené fungující PAST na lidi.

Pod vidinou nějaké zdánlivě pozitivní kletby třebas příjde partner nebo jiný závazek, který je určený na to, aby vás zničil. Jistě ve svém okolí naleznete spousty důkazů, že to tak je. Pokud se vám toto bude zdát maximálně zákeřné, úskočné a nemorální, je tomu opravdu tak. Démonská lež se vždy projevuje takto zle.

Jinýmy slovy, věštec se dotazuje duchovního světa. Jelikož ovšem nespecifikuje, koho se ptá, a nebo dokonce přímo oslovuje démonské duchy, je jasné, že se dozví pouze manipulativní lež od démonů.

Znát budoucnost přímo není možné, neboť by vzniknul časoprostorový paradox neboli konání mimo Boží vůli. Pouze sám Bůh Stvořitel dokáže lidem dát informace o budoucnosti, většinou ovšem spíše ve formě zjevení v podobenství. Takto ukázané informace jsou přesně vytvořeny tak, aby se jimi člověk mohl řídit, ale nemohl je zneužít.
Také jsou Bohem připraveny tak, aby jeho lid rozpoznal, že ona událost nastala, a to podle toho, že na ni bude podobenství sedět.

* Mezi takové předměty patří siderické kyvadlo, věštecká koule, věštění z kávové sedliny, věštecké karty, věštecké kyvadélko, spiritistická tabulka, spiritistický vozík, spiritistické pomůcky

Vědma, vykladačka karet, věštkyně

Vědma je žena, která slouží nějakému démonu či skupině démonů jako brána, skrze kterou můžou démonské bytosti ovlivňovat a směřovat lidské konání. Veškeré jejich aktivity jsou NEPŘÁTELSKÉ. Skutečná, zdárně působící "kartářka", je tedy osoba démonicky posedlá.

Horoskop, horoskopy, znamení zvěrokruhu, vysvětlení

Jednou z často používaných forem kletby je horoskop. Tímto učením "věštění pomocí horoskopu" se démoni snaží získat lidskou důvěru a vést je k tomu, aby uvěřili, že jim nadpřirozené síly určily budoucnost. (tedy aby démoni mohli na lidi uvrhnout manipulativní kletbu)

"Kdo chce být manipulován démony a poslouchat jejich rozhodnutí o svém životě, ten ať pokračuje dál v řízení svého života pomocí horoskopů."

Důležité je vědět, že horoskopy
nepochází od Boha, ale od zlomyslných démonů

Démon nezná budoucnost, ale nabízí podvod, který vydává za "předpovídání budoucnosti". Démon počítá s tím, že lidé nechtějí slyšet Boží Pravdu a Boha nectí, ignorují tak, že pouze Bůh sám zná budoucí události, protože je pánem a Stvořitelem Času.

Horoskopy na internetu, online horoskopy

Démon láká učením horoskopů lidi, kteří chtějí nebeským mocnostem patřit a vydat jim svůj osud. Démoni pak mohou s takovým člověkem manipulovat, jelikož takový člověk se dobrovolně odevzdává do jejich vlivu tím, že se k démonům s důvěrou obrací a řídí svůj život tím, co mu nakážou.

Online horoskopy jsou dnes velmi populární na Internetu. Jsou vždy přemětem výdělku a podvodného okrádání lidí, neboť platí pravidlo, že: "kdo nedokáže z okultismu vytřískat peníze, je neschopný břídil".

Čtení horoskopů je projevem náboženského fanatismu

Hledání informací, co jakési Nebe (nebo například neosobní "prozřetelnost") připravilo pro lidskou budoucnost, je fanatickým projevem oddanosti démonskýcm bohům, kteří horoskopy lidem přinesli (každý si může sám najít kde je původ horoskopů). V Příběhu všech Příběhů a samozřejmě v Bibli je patrné, že se jednalo o Padlé Anděly Satanovo kruhu, kteří chtějí uvádět lidi do závislosti na jejich rozhodování.
Kdo si myslí, že to není pravda a že je to nesmysl, ať si uvědomí, že nesmysl je naopak přijímat pokyny pro svůj život odvozené od věštění nebo předurčené nějakými démonickými bohy starověku. Původem horoskopů je ASTROLOGICKÉ učení Padlých Andělů - démonů a je součástí jejich nauk, tedy magie, esoteriky.

Vlastnosti, na které se člověk vymlouvá a nebo naopak kvůli nim trpí, můžou být pěstovány právě tím, že člověk přijme za své toto "zasvěcení" pomocí věštění z horoskopů.

Učení "doměle vědeckých výpočtů" horoskopů tedy přímo předali lidem padlí andělé Satanova kruhu.

NEW AGE - univerzální náboženství

New Age je satanovo náboženství falešného míru a okázalé falešné zbožnosti. Proto, aby bylo možné sjednotit všechny různě smýšlející lidi pod jednoho vůdce, Satana, je nutné vytvořit náboženství které povoluje všechno, kromě spasení skrze Ježíše. To potřebuje Satan vynechat, zamaskovat.

Tím se také New Age pozná. New Age je plně doprovázeno všemi projevy okultizmu a esoteriky, uctívání andělů, Martreyiou, falešnými kristy, indigovými dětmi, Mariánským kultem. Informace jsou od démonů získávány pomocí channelingu.

Proč je toto nutné, je shrnuto v Příběhu všech Příběhů.

New Age důsledně uplatní teror Humanismu, tedy naplnění pyšné lidské touhy o ovládnutí sama sebe a sebespasení z problémů vlastní moudrostí.

New Age tedy slučuje náboženství, vyvyšuje mezináboženský dialog ve snaze pacifikovat lidi systémem KAŽDÝ MŮŽE MÍT SVOU PRAVDU. Každý sice může mít svůj dílčí názor, všichni členové se ale tím pádem začleňují do jednoho satanistického kultu, který připravuje příchod Satanovo syna.

Kupodivu, pacifikování systémem KAŽDÝ MŮŽE MÍT SVOU PRAVDU lidi neslučuje, ale právě rozděluje. Moudrý to pochopí.

Tolerance říká, buďmě každý ve svém názoru, ale přetvařujme se..

a nebo přijměme fakt, že jsme stejně pravděpodobně mimo mísu a proto nám to moc nevadí.

Společnost pacifikovaná New Age je poté naprosto neschopná vlastního názoru, a stane se mrtvou manipulovatelnou hmotou, která se ale vůči sobě musí tvářit velmi zbožně. Taková společnost likviduje jakékoliv náznaky někoho, kdo tvrdí, že má pravdu.

Společnost ovládanou New Age poté může ovládat ten, co je jediný cílevědomý a kdo to celé vymyslel. V tomto případě je to Satan, komu bylo dáno tento podvod nalíčit.

Jak se k tomu vyjadřují světské zdroje?

Někteří nezávislí pozorovatelé se velmi přiblížili realitě a dokážou velmi dobře popsat, jakými změnami lidstvo prochází a co na lidské myšlení tlačí. Nepopisuje to jako řízenou věc, nýbrž jako samovolnou aktivitu. Prakticky je to však jedno.


Přes rozmanitost jeho podob lze v hnutí New Age abstrahovat několik myšlenek, které představují jeho základní světový názor. Ty jsem shrnul do devíti níže uvedených bodů či pouček. Po vysvětlení každé z nich ji porovnáme s biblickým pojetím. Jak uvidíme, stoupenci New Age a křesťané se na svět dívají velice odlišnými skly. Proto se naprosto liší také jejich odpovědi na základní životní otázky týkající se jeho smyslu, hodnoty, významu a účelu.

1. Evoluční optimismus: falešné království
Hnutí New Age učí, že balancujeme na pokraji zásadního skoku ve vědomí, přičemž dochází k značnému evolučnímu vzestupu. Ceká nás slavná doba krize a zároveň příležitosti pro naši planetu. Někteří představitelé New Age hovoří v apokalyptickém tónu a varují, že bez masového vzestupu vědomí očekávají planetu prudké katastrofy, která ji „očistí" od všeho chybného. (Přesný obsah této očisty je různý. Někteří uvažují o pokojném přechodu, jiní se domnívají, že těch, kteří nepatří k New Age, bude nutno se nějak zbavit. Více o tom viz v kapitole desáté.)
Obecně však přetrvává optimistický názor, že směřujeme do „nového věku" duchovních objevů, v astrologických naukách nazývaného jako věk Vodnáře. Musíme se probudit a objevit „božské v nás", abychom mohli uvítat budoucí tisíciletí míru a blahobytu. Utopisté New Age si představují „nový světový řád" - popisovaný někdy jako vyznačující se jednou světovou vládou, celosvětovým socialismem a náboženstvím New Age - v němž budou přebývat seberealizovaní spravedliví. Někteří jednotlivci a skupiny očekávají světového vůdce, někdy nazývaného (nepravdivě) „Kristus", který nám má ukázat cestu do „nového věku". Jiní zdůrazňují osobní řízení a jakémukoli vnějšímu vedení se vyhýbají.
Křesťané tradičně vyznávají Boha Stvořitele jako Pána nad dějinami. Sám uvádí ve známost realitu svého království. U něho a v jeho Slovu hledáme sociální spravedlnost i osobní spasení a svatost. Křesťané by měli jakoukoli mystickou utopii (falešné království) odmítat při nejlep-ším jako primitivní a při nejhorším jako smrtící. Hitler, Stalin a Mao byli utopisté, ale ve svém nastolování své zvláštní odrůdy „nového věku" byli nemilosrdní. Žíznili po nebi, a zatím přinášeli peklo. Nemusí to tak být se všemi utopisty, ale měli bychom si dávat pozor na všechny pokusy lidstva o vytvoření svého vlastního nebe. Křesťané žijí v očekávání vyvrcholení dějin v doslovném, fyzickém a viditelném návratu Ježíše Krista v moci a slávě, a nikoli v „novém věku", vyvolaném nějakým vnitřně obsaženým evolučním procesem.

2. Monismus: falešný vesmír
Všechno je jedno. Jedno je všechno. Hudební refrén pro „Světovou mírovou akci", o níž jsme se zmiňovali na začátku této kapitoly, zněl: „Jsme jedna láska, jsme jedno". Celá tato akce byla směrována k tomuto „uvědomění" - neexistuje žádné oddělení, nejsou žádné konečné hranice, jsme jen vlny v jednom vesmírném oceánu. Annette Hollande-rová píše, že „čím lépe budeme umět prožívat svou vzájemnou propojenost [jednost], tím méně budeme chtít ničit jeden druhého a svět" . Navrhuje, že toto uvědomění by mělo být středem pozornosti při rozvíjení duchovnosti dětí. (Tím se budeme zabývat v sedmé kapitole.)
Představa, že všechno je jedno - monismus - odporuje biblickému pohledu na Boží stvoření jako na podivuhudnou rozmanitost stvořených věcí, které nelze redukovat na mystickou Jednost". Genesis 1,2 (KP) zaznamenává, že na počátku Božího stvoření „země byla nesličná a prázdná". Řekl slovo, a objevila se mnohost stromů, zvířat, mraků, lidí a milion dalších věcí. „Bůh viděl, že všechno [množné číslo], co učinil, je velmi dobré" (Gn 1,31). Stanovisko New Age se svým způsobem snaží navrátit k „nesličné", beztvaré a prázdné pravěké řídké kaši a ponořit se do ní. Rozmanitost stvořeného světa - kterou musíme předpokládat, chceme-li plnit takové filozofické úkoly, jako je počítání (nad jedna) a líbání (někoho jiného) - musí pominout jako nějak neskutečnou.11
Všechny věci mají společného Stvořitele a udržuje je Kristus (Žd 1,3). V tomto smyslu žijeme v jednotném, a nikoli neuspořádaném světě. Bůh dává podle své vůle dějinám jednotný řád. Avšak jednotnost Božího plánu neodstraňuje reálně existující rozdíly v jeho stvoření. V podobném smyslu učil Ježíš, stejně jako Pavel (1 K 12,12-31), ojednotě svých učedníků v těle Kristově (J 17), a tato jednota nikterak neznamená nerozlišenou Jednost", o které učí New Age. Všichni lidé jednoho dne stanou před svým Tvůrcem jako jednotlivci. Nikdo neunikne tím, že by se rozplynul ve velkém oceánu Bytí.

3. Panteismus: falešný Bůh a lidství
Velká Jednost" Bytí je považována za „Boha". Všechno, co z metafyzického hlediska existuje, je Bůh.12 Robert Ellwood si začátkem sedmdesátých let všiml, že nová náboženská hnutí mají „společný metafyzický rys" neosobního pohledu na Boha, kdy „absolutno samo není osobní židovsko-křesťanský Bůh, ale jakási abstraktnější entita, označovaná obvykle velkými písmeny, jako například Nekonečná Inteligence, Princip atd"13. K tomuto listu bychom ještě mohli doplnit: „Síla", „Vědomí", „Energie" a tak dále. „Bůh" New Age není morální Bytost uctívaná jako nejvyšší. Tento Bůh je neosobní a morálně indiferentní to, nikoli on (nebo ona, chcete-li - bez ohledu na veškeré povídání o „pozemské bohyni"). Kromě toho je Božstvo demokratizováno: my všichni jsme Bůh.
Závěrečné krédo Shirley MacLaineové v její úspěšně prodávané knize Dancing in the Light (Tanec ve světle) naráží panteistický hřebík na hlavičku: „Vím, že existuji, a tedy JSEM. Vím, že existuje božský zdroj. A proto JE. Protože jsem součást této síly, pak JSEM toto JSEM."
Biblický Bůh je morální bytost, jak to vyhlásil Izajáš: „Hospodin je náš soudce, Hospodin je náš zákonodárce" (Iz 33,22). Bůh Stvořitel zjevil Mojžíšovi skrze hořící keř, že „JSEM, KTERÝ JSEM" je jeho božské jméno (Ex 3,14). To ho jedinečným způsobem označovalo jako bytost osobní, nestvořenou a existující nezávisle na kterémkoli zdroji. Ježíš Kristus, Boží Syn, se také přihlásil k tomuto jménu, když před ohromenými židovskými posluchači vyslovil: „Dříve, než se Abraham narodil, já jsem" (J 8,58). Protože Ježíše neuznali jako Mesiáše, jejich reakce byla rychlá a výmluvná: chopili se kamenů, kterými ho chtěli ukamenovat za rouhání (viz Lv 24,16). Shirley MacLaineová, prohlašující se za Boha, však dnes žádným zlostným střelám uhýbat nemusí. Bezpečně tančí ve středu pozornosti. Lidé ji zahrnují chválou a penězi.
Prohlašování se za Boha je dnes stejně populární jako nebiblické a nerealistické. New Age se chápe pravdy, že jsme stvořeni k Božímu obrazu, a balí ji do významu, že jsme všichni bohové. Týž „nesplnitelný sen" byl podstatou hadova pokušení, jak to objasňují Hexam a Poeweo-vá: „Podstatou pádu lidstva je touha po náhlé a úplné svobodě a moci, neomezené hranicemi stavu člověka... Bible předkládá pád člověka do hříchu jako čin neomezeného povolování vlastním zálibám založeného na nesplnitelné touze být jako Bůh. Místo aby vedl ke svobodě, jeho výsledkem je zajetí."15

4. Proměna vědomí: padělek obrácení
Nestačí jen věřit učení New Age. Je nutné ho na sobě zakoušet. Stoupenci New Age jsou často povzbuzováni nejen k zájmu, ale i k tomu, aby se nechali zasvětit. K témuž exotickému cíli slouží mnoho mystických prostředků, ať už to jsou nekřesťanské techniky meditace, drogy, jóga, bojová umění, užívání krystalů nebo spontánní prožitky, jako například setkání se smrtí. Cílem je pocit „jednosti" se vším, co existuje, a uvědomění si svého vlastního božství, někdy nazývaného „Vyšší já".
Tyto transcendentální zkušenosti jsou lákavé pro jejich údajnou nadřazenost tradičnímu náboženství „starého věku" a „běžnému vědomí" - stavu mysli například při umývání nádobí nebo sekání trávníku. Výsledný stav vědomí má mnoho názvů, jako například sebeuvědomění nebo uvědomění si Boha (tyto dva výrazy jsou zaměnitelné), osvícení a naladění.
Spíše než kázání o pokání z hříchu propaguje New Age znovupro-buzení se svému já. Na místo modlitby (komunikace s osobním Bohem) podsouvá New Age meditaci (cestování ve svém já). Povyšuje zkušenost našeho já nad víru v Krista, a je tedy padělkem skutečného křesťanského obrácení. Místo učení o nutnosti znovuzrození shůry učí o znovuobjevení vlastního pravého vnitřního a božského já.

5. Vytvoř si svou vlastní skutečnost: falešná morálka
Výrok „vytvoř si svou vlastní skutečnost" se v kruzích New Age často pronáší jako základní premisa. Jeho obsahem je, že nepodléháme žádnému objektivnímu mravnímu zákonu. Místo toho máme každý svůj vlastní způsob, jak si uvědomit svůj božský potenciál. A protože „všechno je jedno" (monismus), nemůžeme život rozdělovat do takových kategorií, jako je dobro a zlo. To je příliš dualistické; k tomu, abychom si uvědomili svůj plný potenciál, se musíme přesunout „za hranice dobra a zla". Údajný duchovní průvodce nazývaný Ramtha učí, že Bůh - jehož jsme všichni součástí - není ani dobrý ani zlý. Bůh nesoudí. Nikdo nehřeší a nikdo nepotřebuje odpuštění. Ramtha pokračuje: „Všechno špatné a nízké, co uděláte, rozšiřuje vaše chápání... Jestliže chcete něco udělat, ať je to cokoli, nebylo by moudré jít proti tomuto pocitu, protože vás čeká zkušenost a velké dobrodružství, které váš život učiní sladším."16
Ne všechno učení New Age je takto extrémní, ale etika New Age v podstatě není zakotvená v žádném morálním řádu. Pokud stoupenci New Age prohlašují nějaké absolutní hodnoty, dělají to většinou spíš instinktivně než na základě nějakých logických úvah. Někteří mohou hovořit o zákonu karmy, podle něhož se údajně řídí morální odměny a tresty při převtělování, ale pojem morálky je obvykle relativizován nebo úplně hozen přes palubu.
Biblická morálka je zakotvena v neměnném morálním charakteru a vůli osobního Boha, který vyhlásil desatero přikázání, nikoli desatero doporučení. Křesťané se duchovnějšími v myšlení, charakteru a jednání stávají tak, že poslouchají vůli svého Pána, a nikoli aspirováním na vytvoření svých vlastních pravidel, jak to budou potřebovat.

6. Neomezený lidský potenciál: falešné zázraky
Jestliže jsme všichni Bůh, předpokládá se, že v nás pulzují výsady Božstva. Jsme neomezeně obdarováni. Jsme zázraky, které čekají, až se stanou. Osvobozeni od takových starodávných bájí, jako je lidská omezenost a smrtelnost, zkaženost a prvotní hřích, můžeme volně zkoumat zářivé obzory božství. Jediným naším problémem je neznalost. V Dancing in the Light Shirley MacLaineová tvrdila své méně úspěšné přítelkyni: „Jsi neomezená. Jenom si to neuvědomuješ."
Neomezení jedinci touží po ovládnutí sebe a vesmíru (je-li takové rozlišování vůbec přípustné). Výsledkem poznání „Boha v nás" je moc nade vším. Trh nyní zaplavují spousty podprahových nahrávek, které slibují, že nás promění přeprogramováním našeho podvědomí, aby dělalo to* co chceme. Podvědomí je tak v podstatě zbožněno. Neslyšitelná hlasová stopa míchaná pod hladinou hudby nám říká, že ztratíme váhu, budeme mít lepší představu o sobě nebo dokonce že budeme otevřeni svému Vyššímu já a psychickému potenciálu.18 Ať již to je skrze pod-prahové nahrávky nebo pomocí stovek jiných prostředků, paranormální jevy nám slibují moc - mimosmyšlové vnímání, telepatie, jasnovidectví, předpovídání budoucích událostí, vzpomínky na údajné minulé životy (převtělování), psychotronické uzdravování, prožitky mimotělní existence, věštění a dokonce i psychokinéze či PK (ovlivňování předmětů pouhou silou vůle). Klíčovým faktorem je zde vědomí. Nejsme spoutáni vnější a objektivní realitou (ať již duchovní nebo fyzickou); spíše „tvoříme svou vlastní realitu".
Jedny dallaské noviny uveřejnily zprávu o konferenci, jíž se zúčastnilo sto padesát ctitelů Seta, kteří uplatňovali zásadu, že „doslova tvoříme svou realitu skrze názory, které zastáváme, takže změnou těchto názorů můžeme měnit skutečnost."19 Šétovští účastníci konference tak zahájili „slavnost ohýbání lžiček", kdy jim bylo řečeno, že nehmotnou silou vůle mohou příbory jednoduše učinit tak měkkým jako vosk. Zpráva v novinách uvádí, že jedna třetina duchovních ohybačů lžiček byla úspěšná, včetně přesvědčených skeptiků, kteří předpovídali, že „PK (psychokinetické) dýchánky pominou stejně jako ostatní módní výstřelky doby"20. Zda se odehrálo něco paranormálního, je sporné, ale faktem zůstává, že takovéto zprávy lidi lákají k dalšímu zkoumání tvrzení New Age.
Paranormální možnosti zaujaly dokonce i právníky. Hlavní zpráva v jednom čísle The National Law Journal oznamovala, že „obhájci ve dvou proslulých případech vraždy - soudu Jean Harrisové za zastřelení autora scarsdaleské diety dr. Hermana Tarnowera a stíhání Joan Littleové pro ubodání severokarolinské stráže - se obrátili na psychotroniky s žádostí o pomoc při vybírání porotců" . Zákonnost svědeckých výpovědí psychotroniku je dosud předmětem prudké diskuse a většina soudních dvorů ji zatím váhá připustit. „Nicméně stále více právníků dnes vyhledává pomoc psychotroniku z osobních i profesionálních důvodů."22 Patří k nim i proslulý advokát Melvin M. Belli, který tvrdí, že „již několikrát" s užitkem využil psychotroniku „při vybírání poroty". Mobius Society, jedna právní vyšetřovací skupina, která má svou základnu v Los' Angeles^ stanoví pro každý kriminální případ sedm až jedenáct psychotroniku. Některá policejní oddělení se při vyšetřování zločinů také obracejí na psychotroniky. Ať již je přesnost a četnost tohoto psychotronického vypátrání jakákoli, takovéto styčné body mezi tradičním oborem práva a oblastí' údajně paranormálních jevů ve společnosti posiluje představu o vnitřních psy-chotronických schopnostech.
I když mnohé z těchto zpráv o paranormálních úkazech mohou být podvrh nebo špatné pochopení faktů, Bible nás upozorňuje na skutečnou existenci falešných zázraků, které s nedobrými úmysly zosnoval Nepřítel. Nadpřirozený Stvořitel může zázračným způsobem zasahovat do svého stvoření, aby dal najevo svou existenci, a také to dělá; děje se však také nesmírně mnoho falešných zázraků, jejichž cílem je oklamat tento svět. (Více o tom viz v kapitole druhé.)

7. Kontakt s duchovními bytostmi: falešná zjevení
Šét, filozof stojící za pokusy se stříbrným stolním náčiním, je netělesná bytost, která skrze zesnulou Jane Robertsovou předala světu zjevení, která vydala na dvacet knih. Šét je jen jedním z nepřeberného množství učitelů, bytostí, duchů, mimozemšťanů a dalších hovorných postav, které komunikují (prostřednictvím samovolného psaní nebo vokálizace) skrze média (pro něž se v angličtině v nedávné době ujalo označení „channelers", což je příhodný výraz pro věk televize). Channeling (přenášení informací z neviditelného světa skrze média) bylo s New Age spojeno vždy, ale nyní získává stále větší popularitu, protože média oslovují velké množství posluchačů a provozují rozsáhlou soukromou poradenskou praxi. K dřívějším médium vlivným na Západě patřili H. P. Blavatská, Edgar Cayce a Alice A. Baileyová.
Roku 1888 H. P. Blavatská, která se r. 1875 podílela na založení vlivné Teosofické společnosti, prohlásila, že z vyšších sfér obdržela dvousvazkové The Secret Doctrine (Tajné učení).
Edgar Cayce (1887-1945), známý jako „spící prorok", byl také důležitou postavou počátků channeling v New Age a dosud je poměrně populární díky práci Asociace pro výzkum a osvícení (Association for Research and Enlightenment, ARE). Cayceova zjevení ohledně tak zvaných ztracených let Ježíšových, převtělování, Atlantidy a dalších okultních témat byla údajně získána z kolektivního vědomí a nebyla přejata od nějakého konkrétního ducha. Když je však Cayce sděloval, hovořil hlasem, který nebyl jeho (často jazyky, které se nikdy neučil), a zabýval se otázkami, o kterých toho věděl málo nebo mu byly úplně cizí a které přímo odporovaly Bibli, což jsou tři dobré důvody, abychom zde uvažovali o démonickém působení.2''
Myšlenka materiálů předávaných skrze média získala popularitu také díky rozsáhlým spisům Alice A. Baileyové, která tvrdila, že je ve spojení s tibetským učitelem Djwhal Khulem (nebo DK). Mezi rokem 1919 a její smrtí r. 1949 „napsala dva tucty knih o okultní filozofii, z nichž většina byla prohlašována za jeho učení", které „předkládá ucelený systém esoterické vědy a okultní filozofie znalý soudobých společenských a politických vývojových tendencí" . Spisy A. Baileyové pomáhají určit jeden z kořenů, z nichž hnutí New Age vyrostlo.2
Channeling v New Age dodává „vyšší" dimenzi staršímu spiritistickému hnutí minulého století, které se často spokojilo s vyvoláním ducha zemřelého příbuzného, aby po smrti sdělil několik poznámek o zaopatření v posmrtném životě. Podle Brada Steigera, spisovatele z hnutí New Age, „tento nový druh přenášení informací skrze média" se týká zpráv, které podle všeho pocházejí z „vyššího zdroje, a zde mám na mysli abstraktnější zdroj, zdroj, který se zabývá univerzálními principy nebo zákony".2 „Nový druh přenášení informací skrze média" se tak stává v podstatě padělkem biblického proroctví, protože praví proroci v Bibli byli posíláni Bohem, aby vyhlašovali jeho univerzální pravdu, a nikoli jen jednotlivé informace.29 Proslulý učitel a spisovatel New Age David Spangler hovořil o svém spojení s několika bytostmi, z nichž jedna nese nabubřelé jméno „Bezmezná láska a pravda".30
Poměrně známou bytostí je „Ramtha", pětatřicet tisíc let starý válečník, který hovoří skrze J. Z. Knightovou, prostou washingtonskou ženu v domácnosti, která se s ním poprvé setkala r. 1977, poté co experimentovala s krystaly. Od té doby začal Ramtha „honit vodu" při metafyzických vystoupeních v „Merv Griffin Show" a satelitním televizním vysílání, veřejných projevech a drahých soukromých konzultacích. Jak je zachyceno v Dancing in the Light, Ramtha byl jedním z oblíbených duchovních průvodců Shirley MacLaineové. MacLaineová tvrdí, že Ramtha byl jedním ze dvou duchovních průvodců, kteří vstoupili do jejího těla a dávali jí energii během jednoho jejího představení na Broadwayi, kdy byla fyzicky tak vyčerpána, že by sama nemohla podat dobrý výkon.3
Paní Knightová uvádí, že při komunikaci s Ramthou ztrácí normální vědomí. Svým zjevem připomíná muže : vypadá autoritativně, když Ramtha káže, že my všichni jsme Bůh, že máme neomezené možnosti, že „tvoříme svou vlastní skutečnost", že nejsme vázáni žádnými morálními absolutními hodnotami a (přirozeně) že nebudeme souzeni Bohem Mimo jiné Ramtha tvrdí, že je nesmrtelný.
Ramthův uhlazený, oslnivý zjev je zesměšňován i v kruzích New Age. Avšak jeho vliv je skutečný, stejně jako je tomu u dalších médií, jako například Kevina Ryersona, přítele Shirley MacLaineové, který tvrdí, že se spojil s bytostmi, které vystupují v autobiografickém miniseriálu MacLaineové, vysílaném po celých Spojených státech, Out on a Limb (V prekérní situaci). Ryerson se domnívá, že zjevení jsou důležitá: „Duchovní bytosti ... mají pro nás jako lidské bytosti důležitý význam ... pro poznání a faktické informace, které k nám skrze ně přicházejí.""
Podle očekávání jsou názory, které tyto bytosti zastávají, méně než biblické. Některá média údajně nechávají mluvit biblické postavy a některá dokonce tvrdí, že předávají slova samotného Krista, jehož někdy nechávají říkat naprosto nekřesťanské věci, jako například: „Výroky v epištolách, v evangeliích a ve Zjevení o tom, že moje krev zachraňuje od hříchu, jsou mylné."34 Materiál přijatý údajně skrze channeling opět od „Ježíše" - v třísvazkovém spise A Course in Miracles (Kurs zázraků) si získal veliký ohlas, kdy od r. 1975 bylo vydáno 160 000 nákladných kompletů a kolem jeho učení ve znamení New Age, které užívá křesťanské výroky, ale popírá všechny základní body křesťanské ho učení, vzniklo v Americe přes 300 skupin.35 \
Takováto „zjevení" nás vedou k připomenutí si ostrého varování apoštola Pavla, že „i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet!" (Ga 1,8). „Evangelium" přenášené skrze média je evangelium sebezbož-nění, relativismu a převtělování.
Ať už je dané médium předmětem skutečného démonického působeni (kdy lživí duchové zosobňují různé postavy), je duševně nevyrovnané nebo je zapojeno do teatrálnosti New Age či tvorby falzifikátů, sdělovaným poselstvím - jemuž se také často věří - je evangeliem New Age, které je založeno na falešných zjeveních napodobujících zjevení Krista a Bible.

8. Učitelé shůry: falešní andělé
Ve většině uvažování New Age dochází k setření rozdílu mezi jevy mimozemskými a duchovními, kdy se případy pozorování UFO a dokonce setkání („třetího druhu") s nimi stávají mystickou zkušeností. O UFO (a jejich cestovatelích) se někdy tvrdí, že vykazují paranormální jevy. Hynek a Valle o tom říkají: Pokud jsou UFO opravdu něčí „základní technické vybavení", pak stále ještě stojíme před otázkou, jak takovéto hmatatelné vybavení může před našima očima měnit tvar, zcela neočekávaně mizet, jakoby tát nebo se přímo před námi tajemně „zhmotňovat", aniž by došlo k jejich poznání lidmi z našeho okolí nebo ze sousedních měst. Musíme se také ptát, kde se UFO „skrývají", když se neukazují lidským zrakům.36
Ti, kteří údajně přišli do styku s UFO, často vykazují stejné rysy jako u jiných druhů okultních jevů, jako například hypnotický stav, samovolné psaní, pozorování krystalů, zkušenosti s hlomozícími duchy, levi-tace, parapsychologické ovládání, psychotronické uzdravování a prožitky mimotělní existence.37
• Posun ve sci-fi literatuře v polovině šedesátých let připravil veřejnost na vnímání mimozemšťanů v mystičtějším světle. Hypermoderní racionální scénáře takových spisovatelů jako Isaac Asimov byly vystaveny vpádu autorů z hnutí New Age, jako je Ursula LeGuinová, která „nám nabízí svět obývaný spíše duchovními bytostmi podněcovanými magickými zaříkadly než Marťany, kosmickými koráby a pistolemi střílejícími paprsky smrti".38
Ve svém seriálu Out on a Limb Shirley MacLaineová tvrdí, že jeden mimozemšťan jménem „Mayan" dal jednomu z MacLaineových duchovních rádců pokyn, aby MacLaineovou uvedl do „nového věku". Jsou to údajně služebníci z hvězd.
Některé skupiny tvrdí, že vyvinutější „vesmírní bratři" nás mají hodně co učit, abychom mohli naši planetu uchránit před katastrofou -a není těžké uhodnout, že toto poselství není biblické. David Spangler pozoruje, že mnohé skupiny se naladily na frekvenci „vesmírných bratrů". Obsahem jejich poselství je, že před příchodem „nového věku" v plnosti projde země nesmírnými změnami. Musí dojít k „očištění"; jako pozitivní stránku však uvádí, že většina materiálů, které lidé dostali „vyšších sfér", je „povznášející a hovoří o Božství prostupujícím život, které s naprostou jistotou zvítězí nad současnými obtížemi" .
Spangler později zachycuje kosmické poznámky bytosti pojmenované „John", která říká, že „některé z vesmírných Bytostí ... jsou ve skutečnosti velmi vysoko postavené Bytosti a Učitelé [duchovní průvodci], kteří na sebe berou pozemskou podobu jednoduše proto, že někteří lidé přijmou jejich učení jenom takto... Dochází k mnohému blahodárnému přestrojování"41. Křesťané by tuto situaci vyložili jinak, a sice tak, že s veškerou pravděpodobností jde o zlovolné přestrojování některých velice nízkých démonických bytostí a nestvůr.

9. Náboženský synkretismus: falešné náboženství
Spiritualita New Age je spíše eklektická všehochuť východního mysticismu, západního okultismu, novopohanství a psychologie lidského potenciálu. Mluvčí New Age však mají tendenci chápat pravou podstatu všech náboženství jako totožnou. Například Elizabeth Burroughsová, „křesťanská mystická" na severozápadě, dělí náboženské vyjádření na „doslovné" a „hlubší". Tvrdí, že „hlubší učení křesťanské filozofie" jsou „v souladu se všemi ostatními náboženstvími"42. Jestliže se vnější rysy jeví jako rozdílné - dejme tomu při srovnání hinduistického pante-ismu a křesťanského teismu - jsme odkazováni na údajně mystické jádro, které spojuje všechna náboženství: Všechno je jedno, všechno je Bůh, my jsme Bůh, máme neomezené možnosti, můžeme nastolit „nový věk".
Tato mystická metoda se nemilosrdně strefuje do výslovných učení nepanteistických náboženství, ale New Age tvrdí, že byly potlačeny údajně „esoterické" prvky v těchto náboženstvích. New Age například sebejistě (ale neopodstatněně) hlásá, že převtělování vyňali z Bible v šestém století duchovní bažící po moci, protože, jak tvrdí Ruth Mont-gomeryová, „když si lidé mysleli, že mají jen jeden život na to, aby ho žili správně, mohla církev ovládnout masy mnohem snadněji... Kdyby si lidé mysleli, že se mohou znovu a znovu vracet, stěží by tolik sloužili církvi"4 . (O jejím tvrzení pohovoříme v kapitole páté.) Na podepření svých pozic učitelé New Age někdy vyjmenovávají svědectví vybraných židovských, muslimských a křesťanských heretiků, kteří tvrdí, že jsou jedno s Bohem. Takto ovšem pokládají deviované za normativní. Přijímají falešné namísto pravého.
Křesťané odmítají synkretismus nejméně ze třech důvodů. Za prvé, nebere v úvahu historické rozdíly mezi náboženstvími. Za druhé, zkresluje křesťanství jeho uzpůsobováním pro panteistické Prokrustovo lože. Za třetí, degraduje Ježíše Krista na pouze jednoho z mnoha učitelů uchovávaných v panteistickém panteonu, což je postavení, které výslovně popřel svým výrokem, že je „ta cesta, pravda i život" (J 14,6).44
Hnutí New Age není jen pomíjivou módou; představuje spíše zásadní kulturní směr, který se hned tak nevytratí. Nabízí křesťanům výzvu odhalit velice mocný duchovní podvrh a s láskou se mu postavit. V následujících kapitolách položíme základ pro to, jak New Age čelit, pohovoříme o konkrétních oblastech evangelizace a apologetiky mezi stoupenci New Age, zaměříme se na pronikání postojů New Age do podnikání a školství, zamyslíme se nad důležitými otázkami rozpoznání a budeme uvažovat o budoucnosti hnutí New Age.

Než přikročíme dále je čas pro výzvu od Martina Luthera: „Jestliže budu tím nejzvučnějším hlasem a s tím nejjasnějším výkladem hlásat každou část Boží pravdy kromě toho nepatrného bodu, na který svět a ďábel právě útočí, pak nevyznávám Krista, i kdybych ho hlásal sebe-odvážněji."

Esoterika

Učení démonů o spirituálních bytostech a "tajných energiích". Obsahuje mnoho ověřitelných informací uspořádaných tak, aby vedly ke klamu. Využívání těchto vědomostí vede k závislosti na démonech a k otevírání se démonské manipulaci. Je jiný název pro magii a okultismus obecně.

Esoterika se tváří, jako že JE prakticky použitelná. Že je možné neviditelné síly obrátit v osobní prospěch. Je to ale jen výsledek démonské lži, který démoni zamýšlí.

Člověk je v pasti lži, ale je vyučován, že si může spoluprácí s démony pomoci

Ve skutečnosti ale v tomto jednostranném boji člověk neustále slepě upadá do pasti, kdy si sice myslí, že něco ovládá, ale ve skutečnosti je neustále klamán a zneužíván démony proto, aby v našem světě napomáhal démonům v jejich nenávistném díle. Člověk nemůže v démonském světě nic ovládat, protože tam nevidí.

Kdo si myslí, že něco ovládá, tak je jen obětí klamu démonů

Veškeré informace o démonském světě má pouze zprostředkované, a tudíž je neustále pouze v manipulativním klamu. Dokonce se běžně může stát, že člověk si myslí, že se děje to co chce ON, ale ve skutečnosti jsou mu přání, co se má stát, prostě vnucena démonem. Démon totiž obsadil myšlení člověka díky iniciaci, zasvěcení se démonům. Je to tedy démonické posednutí.

Esoterika je nebezpečná a vede ke zlu. Esoterika nevysvětluje to co popisuje, neboť je to dílo záměrného KLAMU jehož tvůrci jsou démoni. Záměrně tak generuje jen otázky a tajemství tak, aby byla lidská pozornost odvedena co nejdále od Příběhu všech Příběhů.

Esoterika se skrývá za různé rekvizity, aby skryla svojí démonskou podstatu

Skutečné rekvizity, skutečně existující pojmy a skutečné bytosti MUSÍ být pro dobrý účinek klamu v esoterických učeních obsaženy. Stejně jako podvodník, který prodává falešné zboží, se klamně vydává za obchodníka nějaké známé firmy proto, aby vzbudil důvěru.

Lidé zabývající se esoterikou, tedy kolaborací s démonskými bytostmi v jejich díle klamu, jsou odměňováni prožitky z Mocností. Popisují silné a návykové stavy tělesného vzrušení, adrenalinu a podobně.

Nic nového, existuje od počátku lidstva jako učení padlých andělů

Nejedná se o nová či moderní učení, neboť všechny základy pochází z vyučování padlých andélů satanova kruhu a současné detaily pochází z démonického channelingu a automatického písma. Doprovází tedy lidstvo po celou dobu jeho existence. Prakticky první esoterickou informací byla Satanovo dezinformace lidí, kdy oklamal Evu v Edenu.

Esoterika je příkladem duchovní (spirituální) pornografie, což je patrné například z ezoterických encyklopedií.

Esoterická učení jsou nedílnou součástí Satanovo taktik na oklamání celého světa

Další jména pro démonická učení:
Hermetizmus, kabala, shamballa, magie, kouzlení, spolupráce se spirituálními bytostmi, The Secret.

Andělé, andělské astrální jemnohmotné bytosti

Andělé jsou služební bytosti Boha Stvořitele. Jelikož disponují schopnostmi, které se nám lidem zdají jako "božské", nemůžeme jejich činnost pozorovat.

Andělé, kteří se od Boha odloučili spolu se Satanem, se nyní nazývají démoni. Není v naší moci rozpoznat, kdo z nich je Boží Anděl a kdo Satanovo démon.
Proto bylo Bohem stanoveno jednoduché orientační pravidlo:
ANDĚLÉ S LIDMI NEKOMUNIKUJÍ ZA SVOU OSOBU, NEUVÁDĚJÍ SVÁ JMÉNA. Člověk se má odvolávat vždy rovnou k Bohu, jinak se stane obětí démonského klamu.

Esoterici vám LŽOU, protože jsou oklamáni Satanem

Proto pokud vám někdo z esoteriků či magiků bude nabízet služby nějakého pojmenovaného anděla, případně někdo z vašeho okolí nějakého "anděla" kontaktuje a on se představí jako Boží anděl, prostě lže a je to démon.

Není to pro nás výhodná situace, protože do jejich světa opravdu nevidíme. Musíme se tedy spolehnout na Boží Slovo, anděly jmény nevyvolávat a zbytečně se tím nevystavovat démonickému KLAMU a posednutí.

Jak se usvědčí démon z klamu?

Boží odpůrci nemohou projít testem 1. listu Janova 4. Nedokážou se Vám zpříma podívat do očí a říci: Poslal mě Ježíš Kristus, který je Bůh, který přišel v těle, zemřel na kříži a po třech dnech vstal z hrobu a nyní sedí po pravici Boha Otce; tento Ježíš je můj Pán a Mistr.

Touto zkouškou padlý anděl-démon neprojde. Problém tkví totiž v tom, že pokud by tuto větu prohlásil, roztrhal by ho Satan na kusy a pohltil, neboť by vlastně říkal evangelium. Neboli by prozradil pravdu, kterou se Satan pokouší všemi prostředky před lidmi tajit.

Tento test provádějte v případě, že máte zájem poznat pravdu a komunikovat skutečně s Bohem. Pokud je Vám jedno s kým komunikujete, tak Vám není pomoci...

Jak poznat že esoterik lže?

Esoterici, falešní učitelé a satanovi služebníci vám účelově LŽOU. Budou vám dávat na výběr, kterému "andělu" vás budou zasvěcovat. Dají vám i příručky s andělskými charakteristikami.

Dá se ale snadno poznat, že lžou. Odvolávají se totiž neustále na Boha, Bibli a andělská jména, zároveň říkají věci, které Bibli odporují, ale vůbec vás neupozorní na ROZPOR vůči tomu, za co se vydávají. Říkají prostě, že jednají podle Boží vůle, ale ve skutečnosti dělají něco opačného. Je to úplně jasná lež. Za Boha a bibli se jen schovávají.

Weby a knihy o komunikaci s dobrými anděly
jsou tedy VŠUDE

Weby mladých okultistek, vědmiček a čarodějnic jsou přímo nasycené neustálou komunikací s anděly. Tyto neinformované služebnice démonů se nechají těmito bytostmi klamavě informovat (prostřednictvím chanellingu) a spolu s démony tvoří nové a nové lákavé lži o tom, jak je možné s démony bojovat, jak je možné anděly volat a podobně. Vzhledem k tomu, že jsou ve službách satanových démonů, bývají extrémně alergické na jakékoliv zmínky o pravém Bohu, případně Ježíši Kristu a jeho díle Spasení.

Jelikož informace démonů jsou lstivé a zlé, nemohou být předávány přímo do srdce a mysli člověka (jako jsou v něm vepsány například morální zásady), ale je zapotřebí přímého diktování slov, aby se klamavá lest dostala na papír v účinné podobě. (Podobně jako lstivně napsané nevýhodné obchodní smlouvy mezi lidmi) Tato metoda diktování informací se nazývá channeling.


Neale Donald Walsh - tlumočník Satana

Písař satanistických materiálů, určených pro šíření sofistikovaných lží mezi lidi. Připravuje ty nejsladší a nejlépe naservírované lži, se kterými se člověk snadno ztotožní, protože velmi podporují pýchu a tělesný rozum.

Autor je napojený na démona skrze channeling (spiritistická metoda) a čerpá tak přímo od něj kvalitně promyšlené lživé poselství pro lidi.
Jeden ukázkový příklad klasického Satanovo poselství lidem skrze Donalda: Nejkrásnějším okamžikem pro Boha je chvíle, kdy si uvědomíš, že žádného Boha nepotřebuješ.

Walshovo Satan maskovaný za "boha" je velice oblíbený na okultních a esoterických stránkách, kde nikomu nevadí. To jej snadno identifikuje jako Satana, neboť pravý Bůh Stvořitel má uctívání démonů, čarodějnictví, magii a okultismus za ohavnost.

Zajímavostí celého Walshova chanellingového díla je to, že stačí nahradit jím používaný termín "bůh" slovem Satan, a náhle mají věty jasný a poučný smysl. Potom hovoří toto dílo o Satanovo podstatě a jeho touze nám sdělit klamavé myšlenky. Tyto myšlenky, Satanem dokonale promyšlené, přidávají k pravdě obratně podanou lež, která ve výsledku OBRÁTÍ význam podávaných informací z pravdy v lež.

Walshovo bůh je bohem okultistů, esoteriků a new age

Walsh se velmi zamlouvá většině nekřesťanských duchovních směrů, neboť stejně jako tyto slouží satanově taktice na oklamání celého světa. Ve stylu New Age podporuje náboženskou jednotu (sjednocení ve lži) a izoluje lidi nehledající Boha ve lživých učeních.

Díky tomu, že skutečným původcem těchto textů je Satan, zamlouvá se bůh ve Walshovo knihách všem, kdo skutečného Boha Stvořitele v lásce nemají a pohrdají jím.

Channeling, co je to channeling, nebezpečí channelingu

Channeling je lstivé diktování lživých učení démonů

Jelikož informace démonů jsou lstivé a zlé, nemohou být předávány přímo do srdce a mysli člověka (jako jsou do něj vepsány například morální zásady), ale je zapotřebí přímého diktování slov, aby bylo zaručeno, že klamavá lest se dostane na papír v účinné podobě. (Podobně jako lstivě napsané nevýhodné obchodní smlouvy pro právnicky nevzdělaného klienta, kde je také nutné pro dodržení právní kličky formulovat léčku přesně) Tato metoda přímého diktování informací démonem člověku se nazývá channeling.

Channeling není komunikace s podvědomím, ani komunikace s hodnými anděly ani komunikace s Universem či dokonce s Bohem

Lidé praktikující channeling si zdroj "odnikud přicházejících informací" vysvětlují různě. Ve skutečnosti ale neví, co vlastně dělají a čemu slouží a když se to chtějí dozvědět, mohou se na to zeptat právě jen onoho zdroje.

Démon, který jim diktuje, v nich ale popouzí pýchu na jejich domnělé "nadpřirozené" schopnosti a "tajné vědění", a tak jsou pisatelé démonických diktátů vzrušením motivováni k další a stále lepší službě démonům a k dalšímu zasvěcování a iniciaci. Inteligence padlého cheruba Satana, která stojí za vším tímto učením klamu, je lidské inteligenci zdaleka nadřazena, a proto je velmi naivní si myslet, že se člověk může pustit do souboje v chytrosti. Každý člověk, který se spolehne na svůj rozum a né na Boha, je v této partii odsouzen k tomu, že je trvale oklamáván.

Služebníci nechtějí o ten adrenalin a vzrušení přijít, je jejich odměnkou ve službě. To je stejný princip jako u hinduistických Guru

Jelikož člověk vůbec nevidí, kdo a za jakým účelem mu tyto spisy diktuje, nemá žádnou možnost, jak se VYHNOUT OKLAMÁNÍ. Vždy je tedy napálen.

Mezi velké a známé channelingové démonické služebníky patří Neale Walsh a Vasula Ryden, nyní, po roce 2010, se jich ale objeví tisíce a doslova zaplaví celý svět. Řídí se satanovým plánem přehltit lidské myšlení desítkami tisíc teorií, který je naplněním Božího Soudu nad tímto světem. Bůh sesílá mocné dílo klamu, aby se každý, kdo nepřijal lásku k Pravdě, zamiloval do nepravosti a démonských lží.

Channeling vždy směřuje k učení démonských náboženství (například k hinduismu), a velmi často si vypůjčuje křesťanské pojmy a části Biblických textů, aby svou lež mohl dobře skrývat za kousky pravdy

Satanovo "lechtání sluchu" lží o channelingu obsahuje tyto falešné informace:
1. že channeling je cesta k Božstvům, nebo k Bohu (to je jim jedno)
2. že channelingem musí každý, kdo hledá Boha, nutně projít
3. že to, co vás channelingem vede, je bůh, ale takový vylepšený, né ten z Bible, ale ten z těch ostatních knih
4. že channeling je cesta k nové duchovnosti, kterou je nutné přijmout jinak ten nový jiný bůh nebude tak úplně spokojen
5. že Ty jsi přeci bůh (to pyšného opravdu nadchne)

a spousty dalších fantastických lákavých lží. Stačí jen prohledat Google nebo Youtube a vybrat si tu lež, která se člověku líbí nejvíce. Směšné je, že si navzájem odporují a vlastně se shodují jen v jedné věci. V popírání Božího slova obsaženého v Bibli. To, jak si vnitřně odporují, je usvědčuje ze lži.

Pozor, v první řadě vám budou channelingoví lháři nenápadně podsouvat, že: "i křesťansví je vlastně stejné a že křesťané mají channelingově komunikovat s Kristem a Duchem Svatým" To vám budou nalhávat proto, aby vás dostali na svou špatnou cestu tím, že pomluví správnou cestu.

Hlavní rozdíl mezi Duchem Svatým a informacemi pocházejícími z channelingu

Duch Svatý nemluví sám od sebe, nýbrž mluví, co slyší. Tedy potvrzuje správnost toho, co je slyšeno. Je to jediný způsob, jakým může Bůh zachovat spravedlnost a také důvod, proč se káže Boží Evangelium. Duch Svatý potvrzuje to, co se mluví, kdežto channeling démonů vnucuje, sám se přihlašuje, přemlouvá, prostě mluví sám od sebe.

Vnucení lží pomocí mediálního nátlaku

Mnoho lidí přijme vnucované informace proto, že prostě nebude chtít věnovat čas k jejich zkoumání. Pravda nepravda, lidé přijmou to, co se bude hlásat nejhlasitěji a nejvíc vtíravě. Byť jen proto, aby konečně měli od té mediální masáže pokoj.

Hlavní rozdíly mezi působením svrchovaného Boha, který je stvořitelem Času, a vizuálně-efektním působením Božího Odpůrce Satana

Je faktem, že z hlediska principu Božího zasahování do tohoto světa, které Bůh provádí mimo náš časoprostor, nemůžeme jeho činnost pozorovat běžně našimi obvyklými pozorovacími metodami. Z tohoto pohledu je život v Boží přítomnosti zatížen nejmenším množstvím "efektních úkazů" nadpřirozeného typu.

Jelikož Bůh pracuje s minulostí stejně jako s budoucností (jinými slovy, tyto dva pojmy pro něho nemají rozhodující význam), veškeré jevy, které způsobí, mají charakter zázraku. Tedy pozorujeme je buď jako zcela nevysvětlitelné, vymykající se všemu, nebo naopak vypadají jako neuvěřitelná shoda do sebe zapadajících "přirozeně vysvětlitelných" náhod.

Vizuální efekty, světélkování, krvácení soch a další úkazy rád provozuje Satan například ve svém mariánském kultu, protože ví, že lidem stačí vidět pár triků aby uvěřili všemu, co jim následně poví.

Za příchodem toho bezbožníka bude stát satanovo působení, všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale našli zálibu v hanebnosti.


Biblické stanovisko k channelingu:

Žasnu, jak rychle se uchylujete od Toho, který vás povolal Kristovou milostí, k jinému evangeliu. Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo. Kdyby vám kdokoli – ať už my sami nebo třeba anděl z nebe – kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet! Znovu opakuji, co jsme už řekli: Pokud vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, ať je proklet!

Léčitelství, léčitelé, alternativní léčitelé, vysvětlení

Léčitel je služebník démona, který za odměnku (či jen iluzi odměnky) slouží démonu v jeho činnosti posednutí dalších lidí. Démon jej používá jako prostředníka, aby z lidské svobodné vůle byly prováděny inicializační rituály a zasvěcení démonům.

Na lidi je zasvěcením přenášen Duch Bezbožnosti. Pozor ale na fakt, že tento Duch bude čím dál tím více připomínat projevy zbožnosti. Bude čím dál víc zaměřený na "krista a boha", což bude ale Satanův klam falešného.

Satan používá způsoby klamání, které mají vytvořit dojem, že "léčitelství energiemi, bytostmi" je dobře využitelnou metodu léčení těla bez vedlejších následků. Je to vždy krutá past. Zamlčuje vedlejší následky, kterými je posednutí člověka démonským duchem a manipulace myšlením po zasvěcení.

Původcem léčených neduhů bývá démon, který chce přemluvit k zasvěcení

Nesmíme zapomenout na to, co způsobilo chorobné stavy a některé úrazy. Často bylo původem upřímné zlořečení, kletba (věštba) a jiné lidské sobecké důvody, které démonu umožnily konat zlé věci na lidech. (Duchovní zákonitosti, kvůli kterým Bůh svým lidem zakazuje zlořečení a doporučuje, aby lidé nechali Boha soudit a trestat lidi z dokonalé spravedlnosti Boží)

Proto je démonické léčení jen náhrada jednoho utrpení za jiné, větší, ale skrytější. Volejte proto Boha Otce a Syna Ježíše Krista o pomoc, jinak budete vždy oklamáni démonem.

Pro lidi, kteří Boha a Pravdu nehledají, není důležité aby věděli, komu zasvěcují svou duši. Mnohdy počítají s tím, že jejich život smrtí končí a chtějí si stavy svého těla "užít" dokud žijí. Pro ty, co se svobodně rozhodli nemilovat Pravdu vlastně nemá smysl rozebírat důvody, proč je démonské zasvěcení ŠPATNÉ. Ti mají svou odměnu již tady, a kdo jí chce, může svou duši za tuto odměnu prodat Duchu Bezbožnosti.

Západní "moderní" civilizace je zamořena okultismem stejně jako africké kmeny

Západní civilizace je zamořena (stejně jako postaru žijící "primitivní" národy) okultním démonickým léčením. Léčení pomocí démonů, nazývané "léčení anděly, enegiemi, harmonizace čaker a podobně", je ale obchod "něco za něco" mezi nerovnými partnery. Stejně jako když člověk spolupracoval s nacisty, i zde může očekávat jistou odměnu a konečnou daň za svou kolaboraci.

Tisíce lidí se dnes věnuje za odměnku službě démonům. I Věda se zde usvědčuje ze svého satanského záměru a původu tím, že prakticky nezasahuje a nechá tyto pro ni "nevysvětlitelné" úkazy lidi dále provádět. I státní aparát umožňuje volný prodej lektvarů a činnost kouzelníků, čarodějů a zaklínačů oficiálně. Okultní praktiky iniciace démonským bytostem se staly součástí normální lékařské praxe.

Démoni nabízí pomoc v nouzi a vystupují jako "hodní andělé"

Lidé se automaticky obrací ke svému Otci Stvořiteli v okamžicích nejvyšší nouze. A hle, i sem přichází satanovi démoni, aby klamali a sváděli lidi a vystupovali jako "andělé ochránci, kteří jednají ze své svobodné vůle". Démoni počítají totiž s tím, že pro neinformovaného člověka je duchovní bytost jako bytost a prezentují se jako andělé strážní. Za pomoc však něco chtějí, což je od Božích andělů zcela zásadně odlišuje.

Rádi donutí člověka "léčitele" k tomu, aby fungoval jako prostředník a získával tak magickými rituály pro démony právo posednout další lidi.

Jednou z mnoha démonem organizovanou metodou posednutí je REIKI.

Tyto metody poznáme podle toho, že se předávají pomocí takzvaného zasvěcování, a dotyčný musí mít příslušné démonické symboly, zaklínadla a předměty.

K povrchnímu vysvětlení se často používá i hantýrka znějící jako Věda

Léčitelé se někdy snaží použít vědu k nějakému pseudo-vysvětlení, například nějakou buněčnou vyzařovanou elektřinou, která sama spouští hojivé procesy. Zároveň to ale popírají tím, že přiznávají, že to lze i po telefonu a že do toho ostatní zasvětí pomocí obřadu a že mistři předávají magické symboly učení. Kdo z lidí je tak naivní aby věřil, že buněčná elektřina se přenáší na dálku a že se řídí obřady a symboly?

Démoni dokážou snadno imitovat LÉČENÍ. Jedná se totiž o to, že my nevidíme očima, co je zdrojem obtíží. Můžou nás vodit za nos a také to tak stále dělají. Nejdříve způsobí problém, pak povolají léčitele, ten dovolí posednutí dalšího člověka (tím, že to dělá vědomě) magickým obřadem, a pak démoni povolí sevření a člověk to pozoruje jako úlevu od problému. Připadne mu potom, že "na tom léčení něco je, protože to pomohlo". Snadný a levný trik, ale pořád dobře zabírá.

Základní nezodpovězení etické a logické otázky léčitelství

První otázka, kterou si musí VŠICHNI, tedy i skeptici, položit, zní:
Vědí léčitelé něco o silách, které používají? Mohou předložit nějaký důkaz, že je tato síla neškodná a člověku přátelská. Kdo jim řekl, že pomáhá?

Odpovědi budou různé, ale ve skutečnosti si budou podobné. Budou mít tyto aspekty:

1. O silách léčitelé nevědí nic konkrétního. Znají jen jejich jména a rituály potřebné k jejich "vyvolání".
2. Každý léčitel cítí ono zlo, které ho doprovázelo při zasvěcení nebo před ním. Odpor a nenávist, spojená s opravdovou zaujatou lhostejností. O zlu však nikdo nechce mluvit. Léčitelé budou mluvit o vzrušení, moci a důležitosti, které jim to dává.
3. Že se něco mění k subjektivně k lepšímu, to je často "prokazatelné". Co však není zřejmé na první pohled je to, že se povětšinou jedná o chvilkovou pomoc. Také se nesledují škody, kterých oním "zlepšením" bylo dosaženo. Léčitelé také neví, k čemu a jakým mocnostem slouží (předpokládají, že pochází z nich či z ničeho), a proto si hlavních důsledků své služby nevšímají, neboť neví, kam se dívat.

Léčitelství je zcela ve shodě s magií a okultizmem. Ať se snaží tvářit jakkoliv, pomůcky a principy všech jsou SHODNÉ, stejně jako působení a jevy s tím spojené. Jedním z projevů neřízeného léčitelství je "přijímání nemoci na sebe". (tedy náhrada slabší démonizace pomocí zasvěcení silnějšímu démonu)

Jediné léčení skrze duchovní mocnosti je to, které je naprosto konkrétně ve jménu Pána Ježíše Krista, neboť pouze jeho autorita démonické bytosti vyhání pryč od člověka (nikoliv tedy předávání démonů mezi lidmi vzájemně).

Léčitelství využívá jevů, které jsou v extrémních případech známy pod názvy astrální cestování, hypnóza, vooodoo, reiki a zombie. (případně mluvící hlavy)

Léčitelství představuje neskrývané nebezpečí a démonské zlo, zaměřené proti lidem.

Reiki, rei-ki - co bychom měli vědět o jeho podstatě

Reiki je další skrytá podoba zasvěcování démonům, představovaná jako léčitelství. Provozovatelé reiki NEVĚDÍ PRAVDU o démonické podstatě energie kterou používají. Považují jí za něco neznámého dobrého, v horším případě oklamání dokonce za něco z Boha Stvořitele. Pro lidi žijící podle těla, kteří nemilují Boha, nejsou ale následující skutečnosti podstatné.

Učení reiki samo o sobě obsahuje pouze informace od nepřítele lidí.

V učení o reiki jsou samozřejmě jen informace od démonů, které sami démoni a jejich lidští služebníci vymysleli pro potřebu klamu. Klam spočívá v tom, že se u reiki nejedná o léčení, ale o zasvěcení Duchu Bezbožnosti, které se vydává za léčení. Léčení to připomíná proto, že se tím odstraňují pouze problémy, které předtím sami démoni nastražili, což je velmi účinný klam na lidi. (takzvaně "léčí" se tedy démonické probémy a závislosti) Démoni se ale sami nepřiznají ke svému klamu, neboť by jejich klam pozbyl svého účinku.

Vytvoření iluze účinnosti reiki pomocí chvilkového vystoupení a nebo záměny démonských duchů

Aby provozování reiki vypadalo důvěryhodně a účinně, jsou při jeho iniciaci démony vytvořené takové jevy, které připomínají vyléčení. Případně ustanou nějaké příznaky jednoho soužení, ale přijdou další. Nepozorované, ale horší obtěžování.

Je poměrně obtížné pozorovat na sobě nějaké změny, když předtím člověk pustil démona do svého těla tím, že se mu ZASVĚTIL. Člověk se tak stává prostředníkem, médiem, mezi naším světem a světem démonů. Může zasvěcovat pomocí svého těla další lidi. Sebehodnocení je v tomto případě prakticky nemožné, obzvláště proto, že démon manipuluje myšlení člověka pryč od Boha směrem k nepravostem. Pokud srdce člověka nemilovalo Boha ani předtím, nebude mu toto směřování vůbec vadit.

Další kladné subjektivně pozorovatelné účinky reiki jsou v emocionálním vzrušení a uspokojení těla, které démoni manipulují v lidském těle pomocí Mocností. Odměna člověku pomocí pocitu rozkoše démona nic nestojí, ale také to pro člověka neznamená nic, jen ovlivnění lidské mysli, uvolnění tělesných žádostí a sladkou iluzi.

Bible hovoří, že po vyhnání jednoho démonského ducha přichází dalších několik démonů. Pokud člověk nepřijme Boha, nezbývá mu než pokusit se různě kupčit se zlomyslnými démonskými duchy. Poměrně brzy se k takovým pokusům o kupčení přidává zlomyslná magie úspěchu, kdy člověk poroučí démonům, aby jiným lidem ubližovali pro jejich osobní prospěch. Pozor na to, magie vždy někomu ubližuje.

Pokud si myslíte, že magie démonů může být i dobrá, je to krutý omyl. Démoni zákeřně škodí při každé příležitosti. Jsou to nepřátelé lidí, kteří nemají ŽÁDNÝ důvod někomu pomáhat, vyjma případů, že jim někdo obětuje svou duši do věčné smrti.

"Reiki podobné" aktivity z hinduistického prostředí

Reiki je vlastně shodné s ostatními démonskými iniciačními rituály, jako je například Napojení, Znovunapojení, Deeksha (Dikša) požehnání Jednoty, Kvantové skákání a další učení klamu. Vždy se ale jedná o aktivity člověku NEPŘÁTELSKÉ.

Původ učení reiki dokazuje jeho démonickou postatu

Učení reiki, spolu se symboly padlých andělů, bylo předáno démonem lidskému služebníku.

Objevují se pokusy REIKI vysvětlit jako ne-démonickou a tudíž bezpečnou nauku potvrzenou pomocí Vědy. Je to ale jen další pokus o klam, neboť si každý může přečíst, jak toto učení vzniklo a od koho tedy pochází. Reiki jako skutečnou metodu uznává Druhá Věda, Budoucí Věda.

Jak Satan klame lidi, potřebuje sloučit i učení reiki s křesťanstvím

Ježíš Kristus a jeho apoštolové v Bibli NEpoužívali "léčitelství energiemi", jak se snaží namluvit reikistické publikace svým čtenářům. V křesťanství se jedná o zásah Boha, který je Pánem a Stvořitelem Času a informace. Nikoliv o aktivity démonských duchů, kteří jen přestírají, že ví, co bude.

Pouze Bůh Stvořitel se může rozhodnout, kdy změní informace ve svém Stvoření o tom, zda nemoc existuje nebo nikoliv. U reiki a jiných "léčitelství ", kde se lidé pomocí zasvěcování a symbolů dobrovolně rozhodnou spolupracovat s duchy, démony a baaly... tam se jedná jen o trik, jak donutit lidi šířit posednutí démonem na další osoby.

Každý, kdo se zabývá iniciací a používáním energie reiki, je v akutním nebezpečí démonické posedlosti, a je zapotřebí se jí při sebemenším náznaku změny v životě zbavit. A to pozor, i při SUBJEKTIVNÍM ZLEPŠENÍ problémů, i zlepšení totiž ukazuje, že už na nás démon pracuje.

Lidé, co nevěří našemu Stvořiteli Bohu, jsou nucení slepě tápat v klamech Božího Odpůrce

My lidé, nemáme žádnou možnost jak do démonského světa vidět, ba i ti z nás, kteří myslí že něco "vidí", mají své vidění jen zprostředkované démonskou bytostí za účelem OKLAMÁNÍ.

Proto se necháme často napálit tak, že když jsme magií náhle vyléčeni z nějakého problému, vůbec si neuvědomujeme, že to byl démon, který onen původní problém způsobil. Tak proč by z nás na chvíli nevyskočil, když zrovna děláme jeho rituál. Snadno mu pak uvěříme, že on neexistuje, a že magie je dobrá věc pro léčení těla.

Mějme také na paměti, že Mocnosti řídí chod vyšších organizmů pomocí pudů. Za ukojení pudu následuje u vyšších organizmů odměna ve formě slastných pocitů či rozkoši. Tyto mechanizmy jsou ze Satanových principů, není to nic reálného a dají se napodobit fyzikálně, vhodným drážděním mozkových center elektřinou či chemickými látkami.

Tento trumf odměnky pro lidský mozek démoni často využívají, a tak milovníci rozkoší si přijdou na své. Většinou se nikdo nezajímá, jakou daň za to zaplatí, protože podstaty všech těchto jevů jsou pro léčitele i pacienty neviditelné a neznámé.

Rituály reiki nutí lidi k iniciaci do démonické služby

Na principech a poučkách reiki můžeme snadno vidět, jaké jsou nám VNUCOVÁNY postupy, abychom sami na sobě i na svých blízkých umožnili či usnadnili démonické bytosti posednutí formou "zasvěcení".

Je to velmi průhledné, nicméně démonský tlak na to, aby lidé pravdu neviděli, je úžasně silný a projevuje se náhlými výpady agrese, vzteku, nevolnosti, apatie a podobnými tělesnými projevy, pokud má být pravda odhalena.
V zájmů démonů je, aby léčení a psaní o něm poněkud připomínalo léčení od Boha. Počítá totiž s tím, že člověk je pyšný na své kombinační schopnosti, a proto bude mít raději různá vysvětlení s barvičkami a energiemi a jejich názvy, o kterých stejně neví, co jsou, ale alespoň mají jména. Satan moc dobře zná lidi a ví, že jim stačí pocit, že něčemu rozumí, a dále nic nezkoumají. Proto buduje v lidech novou zhoubnou myšlenku: "Každý může mít svou vlastní pravdu, realita neexistuje, je jen iluze"

JEDNÁ SE O ODPORNÝ DÉMONSKÝ OKULTIZMUS A MODLOSLUŽBU. VŠECHNY PRŮVODNÍ JEVY DOKAZUJÍ, ŽE SE JEDNÁ O SLUŽBU SATANU. VELMI ČASTO JSOU ZDE ZNEUŽÍVÁNY DĚTI.Uvedení satanových lží na pravou míru
- komentované původní články:

Původní texty z webů s komentářem Skupiny Praetorian

Druhý stupeň Reiki následuje po prvním stupni. Tělo je již naladěno pro Reiki energii. Iniciace probíhá na čakrách obou dlaních. Jinýmy slovy, démonická bytost již může do nás vstoupit, protože má povolení. Naučíte se používat staré tibetské symboly pro posílání energie na dálku, uvolňovat emocionálně - mentální traumata z minulosti. Naučíte se používat symboly démonů a uctívat je. Budete volat jejich jméno a vyženete slabší teritoriální démony. Naučíte se působit energií do minulosti i do budoucnosti, čistit prostory i situace. Prohloubí se Vaše intuice, spojení se svým vyšším já a schopnost koncentrace. Průtok energie tělem se zintenzívní. Budete více démonicky naplněni a čím dál tím více bude vámi démon působit na lidi okolo. Působení bude neomezené v prostoru a čase. Všude, kam fyzicky nedosáhnete, použijete energii Reiki 2 k působení na dálku. Démon si vás řádně použije.

Po zasvěcení prvního stupně nastává 21 denní čištění na všech energetických úrovních těla. Proto doporučuji se zasvěcením do druhého stupně počkat nejméně 3 týdny, lépe však tři měsíce. Démon si musí vysekat místo okolo sebe a pořádně se protrénovat. Také se pokusí ovlivnit lidi ve svém okolí a změnit pomocí emocí vaše myšlení. Takto je dán tělu čas pro integraci změn, které se udály v jemnohmotných tělech. Toto berte jako doporučení ne omezení. Je-li Vaše srdce připraveno dříve a slyšíte-li v sobě pro Reiki 2 již ANO, můžete přijít na kurz Reiki 2 dříve. Většina účastníků semináře má v následujících třech měsících potřebu zažívat vibraci Reiki, osobně poznat její projevy ve svém životě. Za tuto dobu již došlo k významnému rozpuštění energetických bloků a pročištění svého energetického kanálu. Byli pak již dobře ovládáni démonem. Pak už přichází Vaše další rozhodnutí. Buďte si jisti, že každého, kdo se rozhodne jít dál, čekají další úžasné změny. Každým okamžikem svého života si budete moci uvědomit proměny, otevření se a přiblížení se k sobě i ostatním. No ale výsledek vždy poznáme po ovoci. Podle toho, k čemu nás to povede.

Obsah kurz Reiki 2

* o hlubší podstatě Reiki Sada sebeospravedlňujících teorií
* jak k nám hovoří život kolem nás
* jak získávat odpovědi od našeho vnitřního já Jak poslouchat démona
* vztahy v našich životech
* symboly a mantry k posílání energie na dálku Démonské principy
* zasvěcení ( iniciace ) na Reiki 2 Zasvěcení :-)
* techniky a praxe s využitím energie Reiki 2
* působení na dálku s fotografií
* působení na dálku bez fotografie Kletby, stejné jako u voodoo a jiné magie
* čištění místností a prostor, situací, energie planetě, Čištění od čeho a čím se ale neříká.
Člověk je někdy naivní. Je to jako by existovala firma, co nabízí za peníze transakci peněz, ale neříká proč a za jakým účelem. Jen slíbí, že to "pak bude lepší".

* odpoutání se od závislostí, nemoci To zní lákavě. Jsou však známé případy vysvobození, jaké jsou běžné při pomoci skutečného Boha?
* posílání energie do minulosti a budoucnosti voodoo energie?

Využití a praxe s energií Reiki 2

S energií Reiki 2 bude Vaše práce cílenější. Proces uzdravení bude probíhat v hlubších úrovních a významně se budou uvolňovat bloky, způsobující onemocnění těla. Vše, co jste doposud s Reiki 1 harmonizovali přes hodinu, s Reiki 2 budete dělat třeba jen 10–15 minut. Reiki 2 využijete všude tam, kde fyzicky nedosáhnete. Bude-li někdo potřebovat energii a vy budete mnoho kilometrů vzdáleni, pak jeho energetická těla zharmonizujete na dálku. To zní fantasticky lákavě, stejně jako ostatní magie. Děje se tak ale zcela mimo lidskou kontrolu a sami reikisté netuší, o co by mohlo ve skutečnosti jít. Stačí jim vysvětlení, že je to "energie". Neocenitelné je také čištění mentálních a emocionálních traumat, které nám byly životem uštědřeny v minulosti. Nepročištěné nás omezují ve volném rozletu našeho života. Po pročištění jsme schopni vidět minulé události jinak, bez reakcí a emocí. Že by zde bylo zmíňeno nahrazení jednoho démona novým a silnějším? Jsme schopni vidět celou situaci z většího nadhledu a pak udělat správná rozhodnutí. Též si budete moci poslat energii do významných situací, které Vás budou teprve čekat nebo třeba jen na strach z návštěvy u zubaře, na zkoušky, pro narození svého dítěte, na operaci či vyšetření…A zde opět, posílání démonské energie prostřednictvím lidského sluhy.

Reiki 1 - Na tomto semináři se stáváš kanálem Reiki, která tebou bude proudit jak k tobě samotnému, tak k jiným bytostem. Jinými slovy, stáváš se démonským sluhou. Tuto energii budeš předávat pomocí přikládání rukou. Reiki není Tvá osobní energie, ale proudí přes Tebe k příjemci. Nikomu nevadí, že neví o té energii nic. Když ji kladením rukou předáváš, tak ji i zároveň přijímáš. Po zasvěcení jsi pak chráněn před negativními energiemi příjemce a příjemce je též chráněn od Tvých případných negativních energií. To je nepravdivý démonský teorém. Připadáme si ale tak bezpeční.... Tak, jak jsi dnes zvyklý, že většinu činností vykonáváš rukama, tak i ta energie tebou bude takto proudit. Zároveň ale začneš nacházet spojitost mezi touto prací a vlastním myšlením, že to je ve skutečnosti myšlenka, která celý proces řídí. Že to je myšlenka, kdo řídí energii. Poněkud abstraktní, zajímalo by mě, jaké myšlenky by byly schopné řídit auto, když dokáží ovládat takové energie. Postupně si začneš uvědomovat omezenost pro energii, má-li být závislá jenom na tvých rukách. Pro první použití Reiki pro léčení a harmonizaci těla můžeš použít postup dle stránky Polohy rukou. Léčebných poloh rukou zase můžeš najít celou řadu. Je to jenom ukázka jak začít.

Reiki 2 - Na tomto semináři (respektive po něm) se ti Reiki začne ukazovat ve větší šíři. Naučíš se posílat energii napříč časem (do minulosti i do budoucnosti) a na různé vzdálenosti (na Zemi i mimo ni). Naučíš se jí používat jak na léčení a harmonizaci lidí (tak, jak jsi to poznal v prvním stupni), tak na harmonizaci a vyřešení různých situací. Začneš poznávat tu neomezenost. Klasické sladké lákání na předanou MOC. Takto satan láká lidi vždy. A většinou to zabírá. O negativních stránkách se nic neříká. Na semináři druhého stupně se naučíš pracovat se symboly a mantrami a používat jich jak pro sebe sama, tak i pro jiné. Práce se symboly a mantrami je velice jednoduchá. Ano, démonské mantry jsou pro démony zapotřebí. S prvním symbolem můžeš neomezeně zesilovat a tím zkracovat dobu působení. Druhý symbol působí na psychické a citové potíže a s třetím symbolem se lze propojit kdekoliv v prostoru a čase. Samozřejmě, démoni se podle těchto tvarů orientují v našem prostoru. Dále jsou do tohoto stupně začleněny další symboly a mantry, které nejsou nejspíše původními od Dr. Usuio (původně byly součástí samostatného semináře), ale mají svojí sílu a na cestě Reiki světem se i ony dostaly na světlo. Opět se zde můžeš setkat s názorem, že tyto další symboly jsou vlastně zbytečné. Já říkám, co přináší poznání zbytečné není. Na konci cesty (nebo ještě v jejím průběhu) zjistíme, že vlastně vše je už nepotřebné, když je tu poznání, ale když jsme na cestě za poznáním, važme si každého kamínku, co zpevňuje naší cestu. Zase nikdo nezmiňuje, v čem to poznání vězí. Vždy je nahrazeno slovem Poznání, ale neví se čeho. Ve skutečnosti se nejedná o to, že člověk něčemu porozumí. Pouze se naučí dobře démonům sloužit a umožní jim snadné napadání sebe a jiných. Važme si ho, ale nenechme se jím omezovat. Od symbolů a jejich používání se můžeme učit. Ale buď jsi vědom, že co ti má zůstat, je poznání, nikoli závislost na používání symbolů. Kde by byla tvoje dokonalá svoboda, kdyby byla vázaná na cokoli jiného. Zasvěcení do druhého stupně je určeno pro ty, kteří pracují s Reiki prvního stupně alespoň tři měsíce a získali již praktické zkušenosti.

Reiki 3 - mistr - V třetím stupni se již stáváš Reiki mistrem, poněvadž již po zasvěcení používáš mistrovskou energii pro sebe sama i pro jiné. Zde již dochází k velkému posunu na Tvé vývojové cestě, směrem do jednoty (ve které se stále nacházíš). Tento stupeň je určen pro osoby, které již mají značné praktické zkušenosti u sebe sama, tak i u jiných osob. Po absolvování tohoto stupně již můžeš předávat zasvěcení dále. Dříve byl tento stupeň rozdělen na dva. Toto rozdělení mělo pro mě svojí logiku, ale na druhou stranu neslo i svoje negativa. Samotný fakt, že podmínky pro zrychlení duchovního postupu bytostí žijících na Zemi se s přílivem nových energií stále zlepšují, zároveň díky přílivu energií světla narůstá tlak na lidi a tak se bude zvyšovat potřeba intenzivnějších změn, to vše hovoří pro zjednodušení celého procesu. Ano, toto je shrnutí Biblického Zjevení, že času zbývá málo a Ježíš přijde soudit brzy. Jen ony Energie, to je ve skutečnosti démonický satanův vliv a zoufalá snaha poraženého Satana strhnout co nejvíce lidí s sebou.

Reiki mistři - příklad manipulace z webu

Každý mistr Reiki má schopnost tvořivě pracovat s univerzální energií. Mistr dostává klíč, který mu otevírá dveře k informacím. Dá se říci, že všechny důležité informace jsou mu tímto klíčem k dispozici. O podstatě energií neví mistři nic, žádné informace nemají a proto nemůžou být klíčem k ničemu. Klasický sebeklam a pokus jak oklamat čtenáře. Všímejte si opakování bezobsažných informací.

Proto se Reiki neustále vyvíjí a zdokonaluje. Nacházejí se neustále nové a nové postupy. Swami Anand Shunyam a další jeho žáci se kromě Reiki dlouhodobě zabývají meditačními technikami a terapiemi. Jména pocházejí z celosvětového hnutí sanjásinů. Toto hnutí prostřednictvím meditačních center a jejich programů si - podobně jako Reiki - klade za cíl cestu k plnému vědomí člověka, (samořejmě se jedná o ovládnutí lidské mysli a její zneužití) jeho všestranný tělesný i duševní rozvoj.

Co je to mistrovství? Kdo je mistr? Kdo je mistr dnes v dnešní společnosti?

Neexistuje věc, která by byla trvale stejná. Vše je v pohybu. Člověk se mění, Reiki se mění, život se mění, společnost se mění. Troufám si říci, že stejná věc jako taková neexistuje. Existuje stejná věc, když připustíme, že se mění. Tedy stejná proměnná věc. Mistr - obsah tohoto slova nebo člověk, kterého tak můžeme nazývat se také zákonitě mění, žije, proměňuje se. Zajímavý manipulativní myšlenkový konstrukt. Samozřejmě je to jen takový blábol, jehož cílem je vytvořit lživé prostředí vhodné pro šíření dalšího nepravdivého obsahu, ve kterém bude nepravda dobře maskována. Samozřejmě trvale stejné věci JSOU, ale jsou to přesně ty, od kterých vás Satan potřebuje odvést co nejdále.

Mění se význam slova mistr a mění se nositel toho slova.
Mistrovství člověka spočívá prvně v tom, že plyne s časem, energií, tokem dějin, tokem nových životních situací, když přijímá zákonitosti života a vesmíru. Neboli, pokud se nechá volně manipulovat démonem, který ho ovládá. Musí mu bez problémů sloužit. Kromě toho zase další bezobsažné informace o energiích. Může se vědomě vzbouřit, může záměrně jít proti silám času a prostoru proto, aby věc byla zajímavější, přitažlivější, extatičtější. Krásný manipulativní pokus o vyjádření něčeho jako svoboda projevu. Démon ale žádnou svobodu nedává. To, co je zde vydáváno za svobodu, je jen kreativita a zlepšení služby démonu. Ale stejně musí spočinout v řece, v proudu, v plynutí.
Proto Reiki živá cesta je nová forma Reiki odpovídající tomuto času a prostoru, odpovídající tomuto způsobu života, života ve střední Evropě.
Nemohu důvěřovat jakékoliv jiné formě práce s člověkem, pokud jenom reprodukuje nějaký model z Asie nebo Ameriky.
A to je další definice mistrovství.
Mistr nemůže být jenom hlásná trouba, blbeček, který byl vybrán, aby hlásal nějaké pravdy druhého člověka, školy, filozofie jenom proto, že mu do jeho mozečku někdo vložil komunikační program. Zde už se viditelně projevuje arogance a nenávist, typická pro démonské služby.
Mistr přijímá vlastní životní zkušenosti a interpretuje podstatu potřebným způsobem.
Mistrovství je prožití a pochopení podstaty, esence věci.
Blbeček opakuje formu bez uchopení vnitřního obsahu, Mistr sdílí vnitřní obsah potřebnou formou. Je-li potřeba, rozbije mrtvou tradici, aby věc ožila opět novým způsobem.
Dále následuje to, co chce Satan říci lidem, aby je úplně popletl. Sami si udělejte obrázek a názor, jaký má charakter bytost, která takto mluví se svým služebníkem či poddaným. Jakou měrou mu chce zjevit svou postatu a jaké množství jak kvalitních informací mu dodává. Povšiměte si, kdo má v tomto vztahu dominantní úlohu a kdo je blbeček. Dá se říci, že se Mistr se zastavil nebo stojí v obsahu a esenci a pohybuje se ve formě.
Proto je sám sebou, po svém interpretuje osobní zkušenost.
Mistr rozbíjí iluze, vytváří iluze a rozbíjí iluze.
Základní iluzí je to, že existuje někdo jako Mistr.
To krásné na tom je, že iluze se trvale stává pravdou, Mistr existuje a trvale se stává nepravdou, Mistr neexistuje.
Jsem iluzí i deziluzí.
Jsem pravda i lež.
Jsem Mistr.
Existuji i neexistuji.
Hraji si.
Miluješ mně i nenávidíš mně.
Víš o mně.
Hledáš znovu a znovu ke mně vztah.
Budeš ho ke mně znovu a znovu hledat, tak jak budeš hledat sebe sama.
Já jsem tady, abych ti pomohl hledat.
Tvé nalézání je pravda, tvé nalezení je lež.
Mistr je pravda pro tvé nalézání a lež pro tvé nalezení.
Už rozumíš ty hlupáčku?
Už rozumíš ty moje lásko?
Už rozumíš ty živote bez života?
Pojď blíže a já tě kopnu, pojď blíže a já tě obejmu.
Potěším tě iluzí a nakopnu tě pravdou.

Reiki je zlo. Člověku nepřátelské,
démonické učení a lež

Je úžasné, s jakou elegancí je možné převyprávět příběh o předání REIKI učení démonem člověku.

Biotronik, psychotronik, likvidátor geopatogenních zón - vysvětlení

Biotronik je speciální moderní krycí název pro šamana, spolupracujícího s démonskou bytostí na úpravě teritoriálních práv. Biotronik pracuje s takzvanými "geopatogenními zónami", tedy s démonskými teritorii. Používá různé předměty, usnadňující démonským bytostem orientaci. Biotronik vůbec netuší, s jakými energiemi pracuje. Nazvývá je tedy jen pracovními jmény.

Biotronika, feng-shui, šamanství, reiki a podobně, jsou jen různé názvy pro lidem nepřátelské a nebezpečné démonské služby. Níže uvádím příklad démonického talismanu (ochranná kartička), který je sice úplně stejný jako prokleté předměty před tisíci lety, ale s novými "vědeckými" názvy vypadá i úplně neznámá věc jako "plusová energie" :-). Jak ale sami vidíte, jedná se jen o LŽI.

Kdo přeci jen věří, že například na REIKI je něco vědeckého a že to není démonské, nechť si prostuduje, jak toto učení vzniklo a kdo jej předal. Toť vše.

Osobní Energetická Ochranná Kartička
Ochranná kartička je dílem Dr. Ladislava Hodka, velmistra a učitele Reiki. Její účinky již ověřilo mnoho psychotroniků a stovky spokojených uživatelů. Jedná se o jedinečné a přitom jednoduché zařízení, jehož účinky nejsou časově omezeny, což znamená, že kartička neztrácí účinné hodnoty vlivem času. V kartičce je zakódována dvakrát plusová energie, což způsobuje vyzařování pozitivní energie pro všechno živé.
Ochranná kartička je přenosná, lze ji tedy zapůjčit či darovat - její účinky se tím nemění. Kartičku není potřeba dobíjet či nějak čistit, dobíjí a čistí se sama bílým světlem ( kosmické záření ). # Co vše kartička umí : urychlení uzdravování organizmu a doléčení zdravotních potíží # odstranění lokální bolesti # dodání energie a vitality # vylepšení osobní psychické harmonie ( např. stres, deprese..) # celková ochrana organismu a posílení imunitního systému # energetická stimulace a harmonizace čaker # odklonění geopatogenních zón # likvidace elektromagnetického smogu # ochrana před mentálními útoky # ochrana před odčerpáním energie jinými osobami # likvidace negativních energií z potravin a nápojů Na obrázku vidíte vzor kartičky, označený jako SPECIMEN. Ochrannou Kartičku prosím nekopírujte nebo jinak nerozmnožujte. Kartička je chráněna dle platných zákonů.


Biotronika je tedy zlo, je to dezinformace, člověku nepřátelské učení. Biotronik je člověk, jehož prostřednictvím jsme vystaveni démonickému zasvěcování. Biotronika nemá nic společného s materialistickou vědou.

Výsledkem je tedy otevření okna do démonického světa, ze kterého je cesta ven jedině skrze exorcismus nebo Spasení. Toto sice někomu jako řešení nemusí vyhovovat, potom je ale jeho jedinou cestou setrvání ve vlivu člověku nepřátelských démonů.

Geopatogenní zóny

Geopatogenní zóny. Tedy zóny, kde má země působit negativně či nepřátelsky na život. Pojem Druhé Vědy (první Vědou definovaný jako pseudověda, pavěda, šarlatánství), popisující místa působení teritoriálního démona.

Samotný princip hledání a určování geopatogenních zón zcela usvědčuje, že se jedná o projev démonských mocností. Vyhledávání je totiž spojeno s použitím démonických esoterických předmětů, které jsou běžné v magii. Často se odvolává na principy GEOMANTIE, tedy věštění ze země.

Lidé, kteří se věnují teriroriálním mocnostem se často zabývají démonickými oltáři (pyramidami), které nazývají biorezonátory, generátory ódu a podobně.

Pro zvýšení líbivosti démonského podvrhu jsou přidávány další slovní formulace a zkratky:

Zóny geopatického stresu ZGPS, Harmonizace geopatogenních zón, rušiče geopatogenních zón (tedy démonské znaky a oltáře), globální mřížková síť, Pyramidální energie, Harmonizátor PYRON, harmonizátor geopatogenních zón, případně také patogenní zóna, dráždivá zóna, dračí žíla, Curryho pás, geoanomální zóna

Okultizmus, okultismus, Magie, Kouzlení, Čarodějnictví

Okultismus je souhrnný název pro činnosti, v nichž lidé navazují kontakty s démony, aby mohli vstoupit do služby démonům a sloužit jim za odměnu. Způsoby této komunikace vyučili člověka padlí andělé Satanova kruhu. (Což se dozvídáme v Bibli, Henochově apokryfu, ale také v historických knihách všech ostatních národů světa)

Slovo pochází z řeckého "ocultos" - neznámý

Konkrétní podoby okultismu v dnešní době

- magie (černá a bílá, což je jen matoucí a klamné rozdělení stejné věci)

- spiritismus (Jako vyvolávání duchů zemřelých a komunikace s nimi, ve skutečnosti hovoří lidé právě s lhářem démonem)

- léčitelství – vede k závislosti na léčiteli a ne k obrácení, problém je ve zdroji, myslíme si, že koná dobro (skutečné dobro musí být dobrem na začátku, uprostřed i na konec, ne jen na začátku, jak to dělá démon, aby nalákal oběť), negativní dopad na duchovní život, způsobuje jiná onemocnění, narušení vztahů

- satanismus – hudba, symboly, uctívání satana, kulty Draka, Hadí Síly

- New Age (Bahai) – souhrnný pojem pro duchovní směr, který chce všechny cesty sjednotit, náboženský synkretismus ve jménu tolerance a nenásilí, učení o reinkarnaci; věk Vodnáře vystřídal věk Ryb – tedy křesťanství (Danneels uvádí 4 pilíře NA: člověk i bůh je součástí vesmíru – vše je jedno (panteismus); východní náboženství; nová psychologie a mysticismus; astrologie); vytváří novou mentalitu, myšlení

- channeling – přijímání kosmické energie, pokus o navázání kontaktu s bytostmi mimo viditelný svět (hlavně v New Age - tedy čistá komunikace s démony)

- prokletí (kletby) a prokleté předměty (opak požehnání), očarování, zaříkávání

- čarodějnictví, vykládání karet, věštění (z ruky - chiromantie, z křišťálové koule)

- doptávání se s kyvadélkem, virgulí nebo spirálou

- jasnovidectví (napodobenina daru proroctví)

- telekineze (JAKO přesouvání předmětů mocí myšlenky); telepatie (JAKO přenos myšlenek)

- astrologie, horoskopy (učení démonů, použité k tomu, abychom upadli v závislost)

- numerologie (věštění na základě magické moci čísel, opět démonský trik)

- woodoo (vúdú), animismus

- modlářství, uctívání démonských, od Boha odpadlých božstev, Mariánský kult královny nebes

- Silvova metoda, reiki (léčebná metoda – otevírání čaker, center astrálního těla), hadžiki, modrá alfa, ...

- alternativní medicína – působí na základě energie, kterou chce uvést do rovnováhy, a tak člověka uzdravit (homeopatie, makrobiotika, ...)

- druidismus (kult Keltů – spojený s rituálními obřady uctívání démonů)

- trancendentální meditace, jóga

- Druhá Věda

Okultismus

je pro lidi velice přitažlivý díky slíbeným odměnám. Démon používá na lidi podobnou emocionální past, jako při sexuálním puzení. Člověk vidí jisté "vzrušující" tajemno, které by bylo možné rozkrýt, a během jednostranné hry na "objevování nepoznaného" zažívá nejrůznější stupně telesné rozkoše a hormonálních uspokojení těla.

Zasvěcení do služby démonům

Následují kroky zasvěcení a služby, při kterém pomáhají najatí služebníci Satana, odměnění rozkoší za zveřejňování návodů.

Během zasvěcení člověk vědomě, nebo dokonce i nevědomě (satan nehraje fér, podobně jako mnohé firmy a lidské instituce) přijme službu nějakému démonu. Od toho okamžiku je k této činnosti mnohdy pro něj "nevysvětlitelně" fyzicky puzen. Podle schopností je služebník démona buď likvidován, nebo naopak ukájen, záleží na tom, jak se jeví démonovi nadějný pro budoucí spolupráci.

Okultismus je zdrojem lži právě proto, že Satan nechce aby mu někdo z lidí překážel

Démonská služba nikdy nemůže vést k poznání pravdy, protože žádný démon pravdu o své existenci nepoví, stejně jako zloděj o sobě neříká při krádeži, že je zloděj.

Satan nabízí odměnu za upsání se do služby jemu, ale bere si lidskou duši s sebou na věčnou smrt, danou Božím soudem, kterému se NIKDO nemůže vyhnout

Satan a jeho padlí andělé tedy oklamou všechny, včetně jejich nejoddanějších lidských pomocníků. Služba démonům sice vede k oklamání, ale jelikož takto získaná iluze neobsahuje pravdu, (kterou většina lidí stejně nemůže vystát) je taková iluze pro mnohé velice příjemná.

Spolupráce s démony během okultismu je zcela jednostranná, člověk vždy ztrácí, démon je ten, kterému je slouženo. I když si člověk může myslet, že získal něco "důležitého", ve skutečnosti obdrží to, co jej zničí a způsobí to další zlo, které ovšem prošlo "lidským schvalovacím procesem" a démon by jej sám z vlastní vůle před Bohem nemohl spáchat díky neměnným Božím Duchovním Zákonům.

Démoni také kromě odměn používají často i ZASTRAŠOVÁNÍ svých služebníků

Nedlouho po iniciaci přichází ze strany démonů i důrazné varování ve formě strašlivých snů a děsivých vizí, kde si démon ihned jasně určí, že je PÁNEM celé situace a že pokud démonský služebník nebude sloužit dobře, bude potrestán. O této strašlivé fázi ale démonští služebníci neradi hovoří, protože je velmi ponižující.

Lidé ve službě Šelmě jsou nuceni přijmout nejrůznější znamení šelmy, aby demonstrovali svou oddanost démonským bytostem

Aktivní služba je pak například funkce kartářek, jasnovidců, okultních léčitelů, spisovatelů okultní literatury, zaklínačů, čističů karmy, čaker a podobně. Všichni jsou v závěsu za démonem a slouží mu. Každý démon má jiné preference a mnohdy mezi nimi vznikají třenice a bojůvky, proto jsou i jejich lidští služebníci často hnáni do různých vzájemných zničujících konfliktů.

Pouze Ježíš má moc skrze Ducha sv. pomoci těm, kteří se zapletli s nebezpečím okultismu a slouží člověku nepřátelským démonským bytostem. Nutným předpokladem ale je, aby postižený člověk byl milovníkem Pravdy, jinak jej démon zase snadno získá zpět.

Spiritizmus, spiritismus, vyvolávání duchů,
posmrtný život - vysvětlení

Spiritizmus je démonský klam a past. Většina lidí je úspěšně obelhána, že pomocí spiritistických seancí je možné vyvolat duchy zemřelých osob. Dokonce i démonští služebníci, jako jsou vědmy a pokročilí magici, jsou přesvědčeni, že tomu tak skutečně je. Zmást člověka je snadné, protože nikdo z lidí do démonského světa nevidí a tudíž může být z druhé strany libovolně tahán za nos.

Lidé se domívají, že v těchto bytostech poznávají duše, které musí bezcílně bloudit prostorem. Mnohé vědmy jim v dobré víře pomáhají tím, že je "někam" posílají. Samozřejmě, všechny tyto aktivity jsou nebezpečné, jelikož jsou člověku nepřátelské. Ve skutečnosti pomáhají démonům, aby obsadili či obtěžovali dalšího člověka či území. Získávají výmluvu před Bohem, že jejich přesunutí někam "chtěl nějaký člověk".

Jedná se o bytosti, které mají se zemřelými osobami MNOHO společného. Jsou to démoni, kteří celý život ovlivňovali dotyčnou osobu a v očích vědmy tak tedy skutečně "byli" onou osobou. Vinou různých půtek či nesrovnalostí mezi démony navzájem však může takový démon opravdu bloudit a vědmu vyhledat, aby jej někam "poslala". Ve skutečnosti ale do Nebe jít nemůže, tak pouze hledá pofidérní výmluvu, jak se legálně vetřít do lidské přítomnosti. Magik je člověk v démonické službě, a jelikož nezná pravou podstatu věcí, s myšlenkou, že koná dobro, démona někam odešle. Pomoc to ale je pouze pro démona. Prostřednictvím magika se tak děje další ZLO na lidech.

Podobné téma je například:

Iniciace, zasvěcení

Iniciace (zasvěcení) je uvedení do služby démonským bytostem, což s sebou nevyhnutelně přináší život v závislosti na démonech a démonickou posedlost (vnucenou manipulaci s myšlením).

Slýcháme tedy o těchto pojmech: iniciace esoterická, iniciace reiki, tantrické zasvěcení, otevření energetického kanálu, přeladění na vyšší vibrace reiki, napojení na energie, napojení na vesmírné energie, harmonizace čaker, vyladění aury, duchovní a reiki zasvěcení, odstranění karmických bloků a podobně.

Proto tedy pozor. Kdokoliv se zúčastňuje něčeho, kde se provádí iniciace nebo zasvěcování, je ve velkém nebezpečí že lidé, kteří tyto služby nabízí, ve skutečnosti provádí rituály předávání posednutí démonem.

Jak se iniciace, zasvěcení provádí

Zasvěcování může být prováděno i nevědomky, většinou lze ale tento fakt jednoduše vysledovat doprovodným povídáním, kde se bude hovořit o auře, čakrách, uzemnění, harmonizaci, vesmírné energii, energii universa, napojení na vesmírné energie, propojení s energetickým systémem člověka a podobné krycí názvy.

Iniciace (zasvěcení) se přikládáním rukou a vzýváním démona jeho jmény a symboly

Musí být před duchovním světem (a před nejvyšší autoritou Boha Hospodina Stvořitele) jasné a jisté, že oba, tedy posedávající i nově posednutý souhlasí s přestupem démonské bytosti do nového hostitele.

Démoni také kromě odměn používají ZASTRAŠOVÁNÍ svých nových služebníků

Nedlouho po iniciaci přichází ze strany démonů i důrazné varování ve formě strašlivých snů a děsivých vizí, kde si démon ihned jasně určí, že je PÁNEM celé situace a že pokud démonský služebník nebude sloužit dobře, bude potrestán. O této strašlivé fázi ale démonští služebníci neradi hovoří, protože je velmi ponižující.

Iniciace je možná i na dálku, je tedy totožná s kletbou a voodoo

Schopnější démonské bytosti dokážou po vzájemné domluvě a poskytnutí přesných údajů posednout člověka i na dálku. Proto se často hovoří o zasvěcení, iniciaci na dálku. Princip fungování je zcela shodný s kletbou, jen se využívá jiný doprovodný příběh... zde nejčastěji léčení, nebo zlepšení čehokoliv (finance, vztahy, zdraví...)

K rituálům patří symboly padlých andělů

Velmi často jsou otevřeně nebo skrytě používány démonské symboly, napsané na nějakém podkladu, případně vzývání démonských jmen. To je často v naprostém rozporu s tvrzením zasvěcovatelů, že se jedná o normální mezibuněčné elektrické energie.

Téměř nikdo se nepozastavuje nad tím, že elektřina nepotřebuje démonské symboly ani zaříkávání. Prostě se oklikou zase dostáváme mnoho tisíc let do minulosti, do doby, kdy démoni ovládali svět a Satan nebyl spoután.

Iniciační rituály zasvěcování démonům oficiální Věda nevnímá a tím dává najevo, komu vlastně slouží

Současný Svět patří satanovi, kterému Bůh dovolil lidi pokoušet a uvést v klam všechny, kdo nepřijali lásku k Pravdě. Proto státy, i když se prezentují jako ateistické, tolerují duchovní učení démonů. Věda je používána jako cesta odvádění lidí od Boha, ovšem pokud má usvědčit démonské činnosti, není náhle používána. Proto je možné legálně podnikat v zasvěcování démonům. Lidé za to musí platit. Malý příklad je zde.

Za zmínku stojí fakt, že totalitní materialistické politické systémy socialismu výrazně potíraly zasvěcovací rituály hlavně z toho důvodu, že narušovaly materialistické doktríny a také mohly snadno vést k soukromému podnikání, které bylo státní mocí zakázáno.

Pokud vidíte biotronika nebo vědmu, jak před davem lidí vysílá z dlaní jakousi energii, je to vždy démonský služebník, který zkouší, jestli někdo z davu není vhodně připraven pro přijetí démonického posednutí.

Samozřejmě, lidé v davu jsou klámáni ujištěním, že přijmou něco dobrého, kladného pozitivního a láskyplného (jako by to bylo z Boha a né od Božího Odpůrce).

Zasvěcení je samozřejmě za peníze, stát toto podnikání nesleduje

Existuje jedno démonské pravidlo. Služba démonům je vždy za peníze. Kdo z toho nedokáže dobře vydělat, je považován svými spoluslužebníky za nešikovného a nepraktického. I tím je jasně patrné, že se nejdená o nic z Boha.

Démoni potřebují, aby lidé věřili v posmrtný život duší a jejich pohodové bloudění světem. Odvádí to tak pozornost od Boha a nutnosti Spasení. Také to nahrává teorii o reinkarnacích, tedy opětovnému vstupu duší mrtvých do nově narozených těl. Trochu to nehraje s dalšími lživými teoriemi, které tvrdí, že do nových děťátek se vtěluje "kosmický anděl". Ale jak už to u lživých teorií bývá, je jim vcelku jedno, jestli do sebe zapadají nebo ne. Vždyť jejich účel je vás zmanipulovat a hanebně obelhat a nikoliv vám říci pravdu.

Bez informací z Písma a z Ducha Svatého bychom byli v současné masáži démonských lží zcela ztraceni. Neboť i tím nejjednodušším trikem je možné každého člověka SKÁLOPEVNĚ přesvědčit dovršenými fakty.


Spiritizmus, vyvolávání duchů, kontakty se zemřelými

Přirozený sklon k duchovním věcem vždy vedl lidi k tomu, aby zkoumali tajemno. Tím se vystavují dalšímu ze Satanových podvodných triků. Satan totiž zneužívá toho, že člověka přitahují neobvyklé a záhadné věci, a mnoho lidí dostává pod svou vládu pomocí spiritismu. Tak jako lovec používá k přilákání kořisti návnadu, Satan láká lidi na celém světě a chytá je do pasti pomocí praktik, jako je věštění, astrologie, hypnóza, čarodějnictví, hádání z ruky a magie. (3. Mojžíšova 19:31; Žalm 119:110)

Ti lidé však byli jednoduše oklamáni démonem. Démonická bytost potřebuje reálnou záminku k tomu, aby mohla s lidmi vstoupit do komunikace s lidmi. Seance se svíčkami a s cílenými prosbami, aby se ozval, mu takové pofidérní právo dávají.

Pro démona je jednoduché zjisti odpovědi na zákeřné otázky, dokáže také zjistit, pokud neví co odpovědět, jakou odpověď vám má podstrčit, aby jste "uvěřili" že mluvíte skutečně s vaším blízkým. Démon tak ve vás vzbuzuje důvěru a doufá, že s ním budete hovořit častěji a on na vás bude moci zaútočit a případně vás obsadit.

Může vás také trvale obtěžovat a působit vám nemalé problémy, aniž budete tušit co za tím vězí.

Je to prostě nebezpečná hra, a člověk je při ní v nevýhodě. Je to jako by měl člověk zavázané oči v temné místnosti a démon jej sleduje pomocí nočního vidění. Člověk prostě bezradně tápe a vůbec nedokáže zjistit, kde démon je a kdy se jej dotkne.

Jak se můžete chránit, abyste nepodlehli léčce spiritismu?

V 5. Mojžíšově 18:10–12 čteme: „Neměl by se v tobě najít nikdo, kdo přiměje svého syna nebo svou dceru, aby prošli ohněm, nikdo, kdo používá věštění, kdo provozuje magii, ani nikdo, kdo hledá znamení, ani kouzelník, ani ten, kdo spoutává jiné zaklínáním, ani nikdo, kdo se radí se spiritistickým médiem nebo s tím, kdo z povolání předpovídá události, ani nikdo, kdo se dotazuje mrtvých. Každý, kdo tyto věci dělá, je totiž něčím odporným Bohu, a kvůli těmto odporným věcem je Bůh před tebou zahání.“

Ti, kdo přijali křesťanství, spálili své spiritistické knihy

Písmo tedy dává přímou radu: se spiritismem nemějte nic společného. Co však dělat, jestliže jste se už do nějaké formy spiritismu zapletli a teď se z ní chcete vymanit? Můžete jednat tak jako první křesťané, kteří žili ve městě Efez. Bible říká, že když přijali Boží slovo,značný počet těch, kdo provozovali magická umění, snesl své knihy a přede všemi je spálil. Knihy byly velmi drahé, měly hodnotu 50 000 kousků stříbra. (Skutky 19:19, 20) Efezští křesťané přesto neváhali je zničit.

Strašení, zjevení, podivné úkazy po spiritizmu, člověk, který otevřel okno

Případy obtěžování člověka démony jsou si vesměs velmi podobné a mají jednoduchý, až stejný průběh. Hlavním rozlišením je:

A) NOVOSLUŽBA - SAMOZASVĚCENÍ
B) DĚDIČNÁ SLUŽBA
C) ZASVĚCENÍ SLUŽEBNÍKEM DÉMONA
D) KLETBA (nevědomé zasvěcení z lidské zlovůle)

Podrobně si rozebereme základní průběh démonických problémů. Probereme si metodiky poskytování pomoci při problémech s okultními jevy, pomoci proti duchům, strašidlům, poltergaistům, proti zjevování se obrazů mrtvých, způsob pomoci při telekinetických jevech, proti prokletí, voodoo nebo démonské službě, obranu proti posednutí.

Základem je nepovolávat na pomoc tytéž síly, které nám škodí. Například prokletí neopravovat magií. Je to obojí spolupráce s démony. Místo abyste si pomohli, jen je budete bavit a oni vám připraví mnohem mazanější a lepší past.

A) NOVOSLUŽBA - SAMOZASVĚCENÍ
1. Zasvěcení ze zvědavosti, z vyhecování, z touhy po tělesném vzrušení.
2. Zasvěcění při smrtelném nebezpečí kvůli zavolání Démona na pomoc.

B) DĚDIČNÁ SLUŽBA
Začíná smrtí někoho z příbuzných, který měl osobního démona. Méně často démon přestupuje z neschopného hostitele na lepšího před jeho smrtí. Zanedlouho po smrti takového příbuzného je někdo z rodiny kontaktován pomocí automatického písma, vizualizace a nebo jiných metod magie a esoteriky démonem, který opustil mrtvého člověka.

Démon se vždy vydává za onoho mrtvého člověka. Na tuto obvyklou fintu naprostá většina lidí skočí. Démon slibuje převzetí nové služby, a vymyslí si nějaké výhody pro nového služebníka. Pokud nový hostitel službu nepřijme, je vystaven trvalému strašení formou vizualizace, zjevení, děsivých snů, depresí, sebetrýzně a podobně. Zajímavé je, že hostitel si nevšímá spojitosti mezi démonem a svým neštěstím. Vydáváním se za mrtvou blízkou osobu si démon zajištuje často i přízeň trýzněné osoby.

Démon rád vymýšlí historky o tom, že je duše uvězněná mezi nebem a zemí, že nemůže odejít. Často nutí citlivé ženy, aby mu "pomohly odejít" a přitom je zneužívá k posednutí a zasvěcení dalších nevinných lidí.

V případě, že zemřelý příbuzný sloužil ke genetickým experimentům, je velké riziko, že pozůstalý bude nadále unášen a pokusy budou pokračovat na něm.

C) ZASVĚCENÍ SLUŽEBNÍKEM DÉMONA
1. Po návštěvě léčitele, který prováděl podivné nevysvětlené rituály - zasvěcení (mnohdy nevědomky)
2. Po návštěvě vědmy a kartářky... klasický princip, kdy věštba je kletbou, tedy povolením pro démona vykonat nad lidským životem manipulativní změny.
3. Po absolvování esoterických kurzů, kurzů reiki, jógy, feng shui a podobných démonských pavěd.
4. Po spiritistických seancích, vyvolávání démonů.
5. Po regresivní hypnóze hypnotizérem.

D) KLETBA - viz další téma

ŘEŠENÍ

Vyvázání se z démonské služby

Krok 1 - Informovanost

Nejmocnější zbraní, která démonům pomáhá, je lidská pýcha na své "vědění". Udržuje člověka v pocitu, že všechno dobře ví a že člověk přeci ví, že démoni neexistují a nebo že sice existují zlí, ale že jsou i hodní démoni, což je nesmysl. Pouze tak můžou člověka udržet úplně bezmocného ve svém vlivu. Jediný nepřítel, kterého nemůžeme porazit, je ten, o kterém nevíme, co a proč dělá.

Krok 2 - Pochopení problematiky

Postižený, který si uvědomí realitu a existenci svého utlačovatele, snadno pochopí, že je zapotřebí se jej zbavit. Jinak problémy s ním nemohou skončit. Realita je taková, že démon sám člověka poslouchat nemusí, pokud sám člověk nevyzná, že chce patřit nadřazené autoritě. Autoritou nadřazenou démonům, podřízeným padlému Satanu, je autorita Boží v čele s nejmocnějším Ježíšem Kristem.

Krok 3 - Rozhodnutí

Člověk může padnout, rozhodnout se pro démonickou službu, jelikož ho oslovila démonova nabídka. Nezajímá se o to, že zaplatí největší cenu svého života. Člověk se ale může rozhodnout přejít na Boží stranu, a stát se Božím dítětem, k čemuž byl stvořen. Člověk tak získá všechny výhody a výsady, které pro něj Bůh připravil. Démon tím ztratí veškerá práva dále ovládat lidský život a nemůže na člověka již zkoušet své laciné a odporné triky.

Krok 4 - Metodika

Pro každého, kdo se rozhodne k záchraně a k počátku svého nového života, je připravena cesta. Cesta spočívající ve vyznání Pána Ježíše, coby Syna Boha, jako svého Pána. Není to nikterak ponižující, protože mít za pána nejmocnější a nejslavnější bytost Vesmíru je veskrze povyšující a slavné. Kdo přijme Boha a Syna Ježíše Krista za svého Pána, ten je podřízen Bohu stejně jako Satan a jeho démoni, čímž se dostává na stejnou pomyslnou příčku v hierarchii bytostí. Satan a démoni musí toto rozhodnutí respektovat. (Nedá se říci, že by je to neštvalo.)

Vzývání mrtvých - ohavnost před Bohem

Nechte mrtvé oslavovat své mrtvé. Nikdo ze zemřelých se už nikdy nebude podílet na běhu Světa. To je jen nepatrný vzorek textů z Písma, které jasně zakazují jakoukoliv komunikaci s "mrtvými". Žádná komunikace s mrtvými totiž není možná, místo nich s námi komunikují démoni, kteří naše domněle vzývané znali a nebo vědí, co nám mají nalhat, abychom jim uvěřili.

Vyvarujte se učení, která nabádají k vzývání mrtvých.
Je to vždy démonská past a tato učení jsou lidem nepřátelská a Bohu ohavná. Spiritizmus, vyvolávání "duchů", tedy komunikace s démony, je vemi často provozován jako součást falešného "křesťanství"

Falešné křesťanství ignoruje Písmo Bible, a nahrazuje je vlastními nápady, které jsou démonické a bludné. Jednou z populárních lidských vymyšleností, které jsou tak příjemné na poslech, je takzvané "svatořečení"

"Svatořečení" znamená, že se sejde skupina lidí, a řeknou o někom, že je svatý a že se s ním dá komunikovat a vzývat ho i po smrti. Démoni se radují, neboť získali další oklamané lidské duše, které budou chtít mluvit k sochám raději než k Bohu. Poté se připraví, a jsou pohotoví ke konání jakéhokoliv zlého, špatného a škodlivého díla, které lidi dovede k Božímu trestu a odsouzení.

Kletba, prokletí, uhranutí

Kletba je démonická aktivita, při které proklínající člověk napomůže démonickým bytostem vykonat zlo otevřením brány mezi fyzickým a duchovním světem. Čím více je člověk v kontaktu s démonickými bytostmi, (například je pravidelně vzývá modloslužbou), tím je účinnější jeho kletba. (tedy páchá větší zlo na lidech.) Tuto skutečnost dozajista znáte z běžného života a je znázorněna ve veškeré literatuře a filmu.

Klasickým příkladem uvalení kletby je například věštění budoucnosti, třeba "vykládání Tarotu, vykládání karet obecně, věštění s kávové sedliny, Silvova metoda sklenice vody" a podobně.

Kletba je vlastně vyslovení zlého přání člověka před duchovním světem. Jelikož Bůh je absolutně spravedlivý, je zlé přání legitimním přáním člověka a démon se může pokusit jej provést v rámci svých dovedností.

Kdy je kletba nejnebezpečnější

Kletbou jeden člověk uctívající démony posílá démonskou manipulaci na dalšího člověka, uctívajícího démony. Pokud totiž proklínaný člověk sám uctívá démony a jejich učení klamu, dostává se do velkého problému. Uctíváním démonů jim totiž povoluje, aby s ním manipulovali! Démoni totiž do svých uctívacích rituálů vždy vmanipulují, aby člověk vysloveně žádal o cílenou manipulaci se svou osobou.

Prokletí, nebo též uhranutí, může být provedeno často i nechtíc, ve vzteku. Známým příkladem jsou pohádky z Erbenovy Kytice.

Jaké jsou formy uvalování kletby

Existuje mnoho forem kleteb na zakázku (voo-doo), prováděných s nejsilnější účinností na ty oblasti, kde hrají největší rozhodovací úlohu Mocnosti. V praktickém životě se tak můžeme setkat například s útoky ze zhrzené lásky, ze žárlivosti, ze závisti a z jiných pokušení. Výhradně se tak jedná o uspokojení tělesných potřeb.

K proklínání na zakázku ve formě VooDoo (nebo proklínací magie obecně) se používají speciální předměty, symbolizující dotyčného jedince, na kterého má démon vysílaný proklínajícím provést útok. Ve VooDoo konkrétně může proklínající určovat způsob a místo trýznění. (voodoo panenky)

Spolupracovat s démony na trýznění lidí je ohavnost páchaná na lidech, kterou Bůh trestá jako těžký hřích, neboť je to útok, proti kterému se neobrácený člověk, neznající autoritu Ježíše Krista, nemůže bránit.

Démoni nabízí i falešnou obranu proti kletbám

V současnosti jsou satanem ovládanými médii, jako jsou televize a filmy, lidem vnucovány dvě falešné představy:

1. Že proti démonickým útokům z proklínací magie neexistuje přiměřená obrana. Lidem jsou podsouvány falešně konstruované příběhy, ve kterých se prokletí lidé pokouší bránit pomocí různých světských a neúčinných metod a jsou tak démony nemilosrdně ničeni.
2. Že existuje obrana, a to ve formě obranné magie, různých rituálů, které mají vztyčit duchovní štít.
3. Že na démony nezabírá křesťanský exorcismus, který je však vždy reprezentován katolickou modloslužbou. Jelikož si lidé myslí, že katolicizmus je křesťanství, vzniká jim tak chybná asociace, že Kristovo lidé nemohou s démony nic svést.

Tyto pořady jsou ale učení démonů a byli vyhotoveny tak, aby napomáhali zlému. Používání čehokoliv, co nám démoni nadiktují, vede jen do další závislosti na nich a do prohloubení svázanosti démony.

Tyto satanovými přisluhovači vytvářené filmy obsahují tedy jednotné poselství:

1. Na démony se musí jen kontramagií nebo šamany - což je lživé poselství.
2. Nepomáhá katolík, což má být jako křesťan - symbolizován katolickým vymítáním modlářskými předměty či démonickými objekty, což skutečně nefunguje.
3. Autorita Ježíše Krista je zamlčována, aby se toto ani nedostalo na mysl postiženým.
4. Lidé jsou v těchto filmech znázorňováni tak, že se v nebezpečí neobrací k Bohu o pomoc, což je stejný NESMYSL, jako kdyby se postřelený člověk nedržel za ránu.

Řešením problému s prokletím, s kletbou či uhranutím je duchovní autorita Ježíše Krista a samozřejmě, touha nepatřit Satanovi, ale patřit Bohu.

Démonská učení vymýšlí lživé vysvětlení kletby s názvem "karma, karmická zátěž"

Aby mohli démoni lépe klamat lidi, používají mnoho vymyšlených pojmů a postupů. Aby se jimi obsazení lidé přestali bránit rodinným kletbám, vloženým na ně skrze předky a nebo jiným kletbám, vloženým na ně skrze nepřátele, vyučují je démoni nauku o Karmické zátěži z minulých životů.

Satanovo démoni při tom používají smyšlenou nauku o převtělování lidských duší, takzvanou reinkarnaci. Jednoduše oklamaným lidem řeknou, že s kletbou se nedá nic dělat, protože pochází z jejich minulého života, kde něco špatného provedli.

Vylepšíš si to v další inkarnaci... směje se démon oklamaným lidem

Zajímavé je, že se v nauce o reinkarnaci neříká, kdo určuje co jsou špatné a co jsou dobré skutky. Není tedy patrno, kdo rozhoduje o jejich vážnosti, ale pro oklamání vyznavačů takových nauk to stačí. Stačí to k démony zamýšlenému cíli, aby se ke svému takzvanému "karmickému předurčení" stavěli lidé apaticky a odevzdaně.

Navíc tím, že dotyční svá démonská božstva aktivně uctívají a věří jim, jakákoliv kletba tak dopadá na úrodnou půdu. Tedy démon může manipulovat s jeho uctívači po právu! Manipulovaný přeci věří v démonovu moc a uctívá ho. Ovládání své osobnosti démonem si tak vysloveně přeje.

Kdyby takoví lidé přijali pravého Boha Stvořitele, nemusely by již kletby padat na úrodnou půdu a mohly by být zlomeny. Vylhaný kolotoč reinkarnací by se tedy rozplynul.

Kdo takové náboženství démonů vyznává, ten je jejich trvalým otrokem a věčně obelhaným sluhou. Naproti tomu skutečný Bůh Stvořitel nám dává autoritu kletbám se vzepřít ve jménu Božího syna, Krista Ježíše.

Démoni, démon, astrální bytosti

Démon je označení pro padlého anděla. Démon je tedy původně Boží anděl, který, oklamán Satanem, vstoupil do vzpoury vůči Bohu.

Většina lidí vyvozuje své důvody, proč nevěří v existenci démonů, pouze z nauk, které je učí démoni sami v channelingu. Démoni však nebudou sami sebe prozrazovat. Jakmile se nechají lidé vyučovat o duchovním světě přímo démony, démoni lidem vnutí jakoukoliv lež, kterou sami chtějí. Každý, kdo uvěří nepříteli a začne se od něj učit, je ve velké pasti.

Démoni pracují nenápadně a skrývají se za různá jména, která sami vyučují

Žádný zloděj v marketu nemá na zádech napsáno "já jsem zloděj". Proto se démoni maskují jako všechno, čemu je člověk jimi vyučený brát vážně. Od "nicoty", přez zemřelé příbuzné ve spiritismu, síly Přírody, energii Universa, astrální bytosti, mimozemské bytosti, hodné anděly, všemožné síly dávných bohů, mariánská zjevení a podobně.

Démoni nabízí skrze channeling a magii lidem různé klamy

Démoni nyní pomáhají Satanovi svádět lidi k falešným učením, aby se ukázalo, který člověk miluje pravdu více než vlastní iluze. Lidé v průměru milují démonické lži (tmu) více než světlo (Boha) a tak nejdou ke světlu, aby jejich skutky nevyšly najevo. Takový je soud nad tímto světem.

Oklamaní lidé ochotně slouží démonům v klamání zástupů

Kdo se démony nechá oklamat, podstoupí iniciaci (zasvěcení) a stává se démonským služebníkem jako je věštec, hypnotizér, léčitel, zaklínač a podobně. Začně provozovat takzvaný okultizmus, magii, esoteriku. Takový služebník pak prožívá tělesnou a materiální odměnku za svou službu. Skutečným zlomyslným plánem démona je ale vždy utrpení člověka, a proto chystá na svého služebníka a jeho okolí nejrůznější zákařené pasti.

Pro démony je důležité, aby člověk zemřel s přesvědčením, že jeho pánem je jakékoliv Satanu podřízené démonské božstvo kromě pravého Boha Stvořitele. Démon nerad trýzní své oběti k smrti, neboť takový člověk by se mohl démona zříci a volat Boha o pomoc.

Skrze zákony duchovního světa dané Bohem může démon ničit lidi hlavně prostřednictvím svého lidského služebníka.

1. Tím, že dotyčného žene k nenávisti a vyslovování kleteb (sem spadají i věštby, což jsou kletby), tedy manipulativních informací JAKO o budoucnosti, kterým lidé uvěří a démoni je pak mohou realizovat.
2. Ze služebníka udělají zasvěcovače, který bude vědomě zaklínat lidi a umožní tak dalším démonům je ovládat. Takový zasvěcovač je většinou obelhán a může si myslet, že je třeba léčitel nebo nadpřirozeně mocný nadčlověk. (jak říká Bible: "svádí ostatní, sami svedeni")
3. Tím, že dotyčného donutí spáchat zlý a krutý čin
4. Tím, že z dotyčného udělají vyučujícího démonickým naukám, praktického spolupracovníka s démony pomocí magie, vyvolavače a podobně. Potřebné jsou všechny aktivity, které démonům umožní skrze vědomou lidskou činnost oklamaného otevřít okno mezi démonským a lidským světem.

Démony usvědčuje i to, jak se staré magické obřady jmenují podle Vědy

Démoni se snaží, aby se mohli stát běžnou součástí života populace. Satan ovládá lidi tím způsobem, že pomocí pyšných nauk Vědy dostal do podvědomí lidí velké množství nových slov a nových pojmů. Ví moc dobře, že většina lidské populace stejně těmto pojmům nerozumí a jen pyšně přikyvuje, že se v nich dobře orientuje.

Satan pak využije Vědu k maskování své činnosti dvěma způsoby:
1. Nalže lidem, že se nacházíme v tak moderní Vědecké době, že přeci nadpřirozeno už jsme dávno zavrhli a tudíž žádný Satan neexistuje.
2. Použije své nově Vědecky vytvořené názvosloví a teorie k maskování své neustále stejné, po staletí se opakující činnosti.
Zavede Novou Vědu, která přinese klam a učení magie v jednom.

Nyní si tedy Satanem a démony oklamaní lidé myslí, že démonské únosy a pokusy na ženách jsou aktivita "neznámého a tajemného UFO", že vaření lektvarů se jmenuje "homeopatie", že Bůh a démoni neexistují, zato ale existuje "energie Universa a Vesmírní Lidé".

Prostě lež vrství nad lží a všechny Satanovy lži, byť si vzájemně odporují, leží na hromádce jako zboží na krámě a vzájemě se tolerují, neboť slouží stejnému pánu všech klamů.

Démoni nás podvodem nutí, abychom jim zasvěcovali své životy

Ve dvacátém století měli lidé převládající pocit, že se jich nadpřirozeno již netýká. Že stačí sledovat výsledky supermoderní Vědy, a člověk zůstane tak v bezpečí "racionality" až do vypnutí těla při smrti.

Tento pocit bezpečí zneužívají satanovi démoni. Pomocí nejrůznějších pastí se snaží donutit každého jednotlivce, aby se nějakým způsobem zasvětil démonům. Aby provedl iniciaci, zasvěcení démonům.

Satan útočí samozřejmě nejlepšími cestami, a to skrze "Vědecké nauky". Podbízivě sám sebe vydává za "vědecké pravdy" a pod aktivitami jako je www.napojeni.cz , www.znovunapojeni.cz , ale hlavně pomocí tisíců dalších alternativních metod spolupráce s neznámými energiemi podvodem nutí lidi, aby vyznali činem a provedením zasvěcení svou podřízenost démonu.

Mechanizmus démonického svodu je vždy prostý a stejný:
1. Přesvědčit člověka, že právě nyní se dozvěděl něco velice chytrého. (Útok na lidskou pýchu na sebe samého.)
2. Nabídnout výhody, lepší práci, lepší sex, ovládání lidí, sílu a podobně. (Například naukou "zákonu přitažlivosti")
3. Donutit člověka provést zasvěcovací rituál
4. Naučit člověka, jak poslušně poslouchat démonovy příkazy (okultní, esoterické metody, věštěním, různými "obřady" a pomůckami)
5. Ovládat člověka a ničit ostatní lidi prostřednictvím ovládaného

Člověk je ale před nebezpečím chráněn možností zvolit si Boží přítomnost pomocí víry v Božího Syna Ježíše Krista. Tato možnost je snadná pro každého, kdo přijal lásku k Pravdě a prakticky nemožná pro ostatní. Poté může požádat o moudrost a dostane dle věrného slibu Stvořitele Boha dar Ducha Svatého, který jej pomocí Pravdy bude ochraňovat před démonickými svody.

Paralelní světy

Paralelní světy jsou ve shodě s Písmem. Nám nejsnadněji dosažitelný paralelní svět je právě ten, kterému říkáme Peklo. Je to místo pro démonické a spirituální bytosti, které je zřejmě geometricky přibližně shodné se Zemí v materiálním světě. Prakticky všechna východní náboženství a okultizmus o něm hovoří a je to pro ně základ, protože je to místo, ze kterého operují jejich zakladatelé a vládci.
Existenci "paralelních světů" je možné jednoduše dokazovat, ovšem Bůh to zakázal jako pro nás nebezpečnou činnost. Pátrání po paralelním světě je tedy nesmysl. Poměrně přesné informace o tomto habitatu démonů popisují východní démonická učení a okultizmus. Každý, kdo se jím bude zabývat, dopouští se trestuhodné činnosti nazývané modlářství....

Teritoriální démon, energie místa, genius loci, posvátná místa

Teritoriální démon je démon, který reziduuje na místě, kde přebýval jeho významný hostitel, případně kde byl vybudován jeho démonský oltář. Může to být také místo, které bylo lidmi tomuto démonu zasvěceno. Od toho je odvozen termín posvátné místo, posvátá místa.

Teritoriální démon má různá jména, pod kterými se i rád schovává. Přeci jen nechce, aby každý znal jeho identitu a působení. Mocnosti mu také napomáhají v tom, aby člověk cítil "příjemné mravenčení a vzrušení" při návštěvách těchto míst. Satan využívá toho, že zde Mocnosti u člověka působí stav ovlivnění duše skrze prožitek těla.

Příkladem vytvoření malého teritoria pro démona je zbudování miniaturního oltáře v podobě Pyramidy. Pokud se vhodně dozdobí symboly příslušného démona, případně doprovodným magickým rituálem, stane se tato pyramida jeho teritoriem a můžeme zde pozorovat jevy, které neinformovaní lidé považují za záhadné a metafyzické. Tedy jevy, spojené s ustoupením vlivu jiných Mocností.

Jevy spojené s výskytem teritoriálního démona se označují mnoha jmény, například takto:

• Genius Loci - duch místa.
• Energie Krajiny, energetický bod
• Duch domu (Feng-shui)
• Místo astrální bytosti
• Posvátná místa, svatyně, oltáře
• Popraviště, obětiště, hřbitovy

Je jasné, že místem teritoriálních démonů budou tedy:

• Staré svatyně, menhiry, obřadiště, hrady, kde se obětovalo Ďáblu.
• Budovy kde se prováděly nečisté rituály démonů.
• Kostely, kde jsou uctívány démonské modly, sochy
• Poutní místa se sochami, kde lidé hovoří k mrtvým lidem a démon se toho rád chytá (takzvaně odpovídá na výzvy)

Speciálně sochy "svatých" démoni milují, neboť se krásně mohou vydávat za zhmotnění člověka, který je takto vyobrazen. My však víme, že mrtví k nám již nemohou promlouvat, a proto chápeme základní Boží přikázání: "Nezobrazíš si nic z Nebeských věcí pomocí sochy, tesaného...."

Působení teritoriálních démonů je zdrojem přibližně čtvrtiny všech takzvaných světských Záhad a tajemna. Do této kategorie spadají i jevy, které jsou zlehčovány v pohádkách (Bílá paní :-)), případně jevy označované jako hlučný duch "poltergaist". Tyto jevy tedy můžeme přivolat i vyvoláváním démona pomocí spiritistické seance a učinit tak místo působištěm teritoriálního démona.

Poltergaist

Poltergaist, neboli hlučný démon. Z němčiny mezinárodně přejatý termín popisuje činnost teritoriálního démona. Vzhledem k jeho nepřesné orientaci a chuti děsit lidi se projevuje mocným ovlivňováním našeho fyzického světa. Z pravidel daných Bohem vyplývá, že takto povolaný démon může lidi děsit, ale nesmí ohrozit jejich zdraví a život. (viz. komentář ze světské encyklopedie níže)

Můžeme tedy pozorovat houpání lustrů, vysazování dveří z pantů, padání nábytku a předmětů, rozbíjení předmětů, poletování předmětů vzduchem, spontánní vzplanutí a podobně. Je to jedna z kategorií světských Záhad, ke kterým se Věda lišácky nevyjadřuje a nechává je plynout.

Intenzita jevu závisí na dovednostech vyvolaného démona.

Lidské vyvolávání zde hraje důležitou úlohu, neboť démon sám nemůže díky Božím pravidlům ovlivňovat lidi strašením a úkazy, dokud ho lidé sami nevyvolají a jeho činnost si nepřejí.

Komplikací je to, že lidé si navzájem svá přání neříkají, a tak nelze často zjistit, kde je ta skupina lidí či dokonce pouze jednotlivec, který si činnost démona vroucně přeje a prosí za ni. Často si tak lidé přejí kvůli nenávisti k jiným lidem a touze jim nějak nadpřirozeně ublížit. Toho se démon rád chytá a "poslouží" k vykonání tohoto zlého lidského přání. Proto dal Bůh příkaz, abychom milovali i nepřátele jako sebe sama, aby se žádný démon nemohl nabídnout ke splnění satanského zla na lidech. Pokud člověk něco zlého přeje jinému člověku, má démon výmluvu před Bohem a díky Boží spravedlnosti i platnou záminku zlou věc provést.

Specifickým problémem je rodinné prokletí. Není to sice příjemné, ale kvůli naší dokonalé svobodě od Boha byla Bohem člověku dána zodpovědnost za své potomky. Kdo tedy provede své děti satanským obřadem, zasvěcovacím rituálem, prostě tím na ně kletbu démona přivolal a nedá se s tím dělat nic jiného, než hledat pomoc u Pána Ježíše Krista. Tam pomoc samozřejmě nalezneme vždy, neboť nás miluje a proto nás Bůh stvořil.

Případy činnosti poltergaista se v médiích ovládaných satanem objevují, ale mazaně nejsou kometovány ani k nim není vysloven žádný postoj.


Výňatek ze světské encyklopedie (zajímavé je, že si všímá toho, že démon nesmí ubližovat člověku, ale může jen strašit):

Popisované a zaznamenané projevy poltergeistů jsou velmi různorodé. V naprosté většině případů je projev poltergeistů údajně spojen se zvuky, které se bez zjevné příčiny ozývají v napadeném bytě nebo domě. Často jde o klepání, někdy i silné rány a bušení ozývající se z nejrůznějších míst v bytě. Značný počet uvedených jevů se podaří vysvětlit nějakým přirozeným způsobem, například rezonancí se sousedními objekty, podzemními odstřely v blízkosti budovy (např. stavba metra). Přesto však zůstává určité procento hlášení, které se beze zbytku vysvětlit nepodařilo.

V menším počtu případů je pak projev poltergeistů spojen s fyzickým pohybem předmětů. Někdy údajně dochází k vlastnímu pohybu bez přímého svědectví osob – například majitelé bytu nacházejí po návratu z práce přesunutý nebo povalený nábytek, ve vedlejší místnosti je slyšet třeskot rozbitého skla a po příchodu do místnosti nalezne majitel bytu bez zjevné příčiny rozbitou vázu, lustr atp.

Jsou však zaznamenaná i očitá svědectví nevysvětlitelných pohybů předmětů, kdy svědci oznamují samovolné pády předmětů z poliček nebo krbových říms, ale navíc i případy, kdy jakási neznámá síla vrhá věci po bytě, dochází k vytržení elektrického vedení a jiné. Zůstává pochopitelně otázkou, nakolik jsou zmíněná svědectví věrohodná.

Typické je vrhání různých předmětů - malých objektů neznámou silou v exteriéru i interiéru. V exteriéru často objekty létají za konkrétní osobou. Jsou případy, kdy v interiéru padají od stropu nebo létají objekty, které se před začátkem jevu v místnosti nenacházely, takže je jev průkazně spojen s materializací, resp. postupnou dematerializací a materializací. Někdy je možné zjistit původ předmětu, jindy ne.

Poměrně častá jsou i hlášení o anomálním chování elektrospotřebičů. Údajně často dochází k nevysvětlitelným poruchám, které samy bez opravy mizí. Ze spotřebičů (např. žehlička) vycházejí plameny a následně přivolaný opravář nenalezne žádnou závadu… Dochází k rušení vysílání rozhlasových a televizních stanic či mobilů, někdy jsou automaticky volána existující i neexistující telefonní čísla.

Dochází také k praskání žárovek, akvárií, skel, někdy jsou do skel "vyříznuty" otvory.

Neznámou silou usmrcená zvířata vypadají "jakoby je vyndal z mikrovlnky".

Dochází k ojedinělému i mnohočetnému ožehnutí a zapalování předmětů - plastových hodin, žídlí s kovovou kostrou, divanu s kovovými péry, ručníků na kovovém věšáku, ale i ručníků a prádla srovnaných ve skříni (nejen na povrchu hromady), knih, dokonce i papírového kapesníku v ruce. Dochází ke škvaření a tepelné deformaci plastových předmětů bez viditelného plamene. Přestože plameny vyvolávají paranormální síly, škody, které způsobí a požár, který může následně vzniknout, jsou většinou zcela reálné a nevratné.

Poltergeist se většinou lidem vyhýbá. Existují ale i hlášení jevů, při kterých došlo k přímému fyzickému poškození zdraví člověka – úrazu. Ve vzácných případech dochází např. ke vzniku škrábanců, popálenin a podlitin na lidské kůži. Případy usmrcení jsou vzácné.


UFO, ufoni, mimozemšťani, šeďáci

"Moderní" název pro démony zní: MIMOZEMSKÉ CIVILIZACE.

Populárním a efektivním zdrojem učení démonů je channeling. Mezi zdaleka nejůspěšnější démonické nauky patří kosmické Vědy o náhodné evoluci z ničeho a beze smyslu, spojené s matematicky uměle vyvozenou "nutností" existence mimozemských civilizací.

Mnozí nauku o "nutnosti a téměř úplné jistotě existence mimozemšťanů" přijali a natolik se jim líbí, že se jí už nebudou nikdy chtít vzdát. Je to totiž démonský klam samosvorný: lidé sami sebe přesvědčují, že díky své vlastní chytrosti přišli na to, že to přeci musí být pravda.

Falešná nauka o mimozemšťanech vytváří klamnou "třetí stranu"

Tyto nauky o "mimozemšťanech" Satanovo démonům velmi pomáhají v maskování, protože odvádí pozornost od Boha, Satana a jeho démonů, k úplně dalšímu třetímu subjektu, k "potencionálně nestranným mimozemšťanům".

Celý klam o tom, že musí existovat "mimozemské bytosti" nemá žádné skutečné důkazy, a to ani ve Vědě. Nutnost existence "mimozemšťanů" je vyvozena jen z hypotetických předpokladů, vždy založených jen na přáních.

Kvůli tomu, že se démoni skrývají za hypotetické "mimozemšťany" se podařilo odlákat pozornost od pokusů s oplodněním pozemských žen semenem Hada (dnes se toto skrývá pod takzvanými "únosy do UFO") a před pokusy s označením příslušnosti a poddanosti šelmě, Bezbožníkovi Ohavnosti, což je dnes zcela maskováno pod pojmem "neznámé mimozemské implantáty".

Všechna učení démonů jsou záměrně lživá, i když obsahují velké množství použitelných a ověřitelných faktů, určených k odvedení pozornosti od podstatné pravdy. Jelikož ale všechny tyto ověřitelné fakty pocházejí ze stejného zdroje, mají hodnotu stejnou jako propagandistické filmy či křivé svědectví. Všechny bytosti, jevy a nebezpečí jsou popsány v Bibli, kde je také možné jejich jasné záměry studovat.

Neinformovaní lidé nenajdou nikdy žádné řešení a vše pro ně zůstane ZÁHADA


Taktika obranného lhaní obžalovaného:
Teorie existence někoho třetího


Démoni nejprve skrze pýchu donutili lidi vytvořit různá učení Vědy, pomocí kterých naoko a nesmyslně popírali Boha, a lidi tak zavedli do přesně vymezených a připravených názorových kolejí.
Toto přesné nasměrování lidského smýšlení umožnilo, aby lidé, kteří předtím žili normálně s vědomím existence Boha a démonů, přijali novou bludnou myšlenku, že existuje NĚCO TŘETÍHO, NEVYSVĚTLITELNÉHO.

Jistě by bylo zajímavé, kdyby v Ježíšových dobách někdo mluvil o tom, že ho nepokoušel Satan, ale UFO. Určitě by to nefungovalo, protože tenkrát ještě neexistovaly falešné nauky o tom, že mimozemšťané téměř jistě existují. Tento kult bylo nejprve nutno vybudovat pomocí Vědy.

Uvědomme si, že se jedná o prastarou geniální taktiku obžalovaného zločince, který usiluje o to, aby vzbudil u veřejnosti sledující jeho obhajobu dojem, že za celým zločinem JE JEŠTĚ NĚKDO TŘETÍ. Vždyť na toho imaginárního třetího pak snadno může cokoliv svádět a říkat: "Já to nebyl".

Hinduismus, původ a vysvětlení

Nefilimské náboženství, vyučující uctívání démonických božstev a metody odevzdání se do plné moci démonů pomocí zasvěcení. Dále učí metody, jak se dostat do démonického vlivu tělo, aby mohlo být nečistými duchy démonů manipulováno lidské myšlení. Tyto metody se nazývají meditace a jóga. Iniciovaní jedinci pak jsou puzeni předávat Ducha Bezbožnosti statisícům dalších.

Hlavním úkolem hinduismu je zatajit lidem existenci Boha Otce a udělat z něj neosobní nepoznatelnou sílu, kterou nemá smysl hledat. Je tedy pravým opakem pravdy a Bible.

Původ a důvod existence hinduismu jsou jasně patrné z Příběhu všech Příběhů. Hinduismus učí promyšleně zákeřné falešné evangelium, hlásající přesně ty lži, které Boží Odpůrce a úhlavní nepřítel lidí Satan chce lidem vnutit.

Detaily zde:
Duchovní podvrh jménem New Age (video - 20m.)

Osvícení je jen tělesná iluze Ducha Bezbožnosti

Díky tomu, že při uctívacích rituálech může Duch Bezbožnosti manipulovat s tělesným myšlením oklamaných lidí skrze lidské pomocníky Guru, může jim dávat pocit nějakého "vyššího poznání","osvícení", který však je jen dočasnou iluzí těla a nemá nic společného s Pravdou. Lidé se sice nedozvídají nic pravdivého, ale "milují to" opravdovou hormonální (tělesnou) láskou.

Co učí hinduismus a co nabízí svým následovníkům

Spása (záchrana) od něčeho, co sice neexistuje, ale zato to neobsahuje ani Boha Stvořitele, ani Boží soud, ani spravedlnost, odpuštění a hlavně žádnou Pravdu

Hinduismus učí, že život zde na Zemi je vlastně za trest, v různých stupních společnosti kvůli KARMICKÉ ZÁTĚŽI z minulých životů. Že život je nekonečné kolo reinkarnací, tedy převtělování lidského ducha do různých těl a že jediná cesta, jak z toho ven, je splynutí s brahmánem, nicotou a vším.

Satan lidem vnucuje myšlenku, že takové splynutí (defakto s démonem) je vlastně nekonečnou rozkoší, kterou často předvádí na jejich tělech. Je to ale jen anestetikum smrti. (Lidé popisují "vibrace lásky", "vzduch jiskří láskou a citem" - podobně jako u drogy Extáze) Cílem Satanových démonů je úplná smrt lidské duše uvnitř těla tak, aby ji Satan vytrhl Bohu a zničil. To ale odpovídá neměnným pravidlům Boží spravedlnosti a lidské svobodné vůle.

Lidé fanaticky následují hinduismus jen kvůli pocitům těla

Oklamaní lidé jsou lidé tělesní, kteří si myslí, že Pravda se nějakým způsobem řídí podle emocí a pocitů uvnitř lidského těla. Opravdu není složité vyvolat v lidském těle iluzi "nekonečného poznání","spojení s Universem","absolutního štěstí" a podobně. Tyto stavy mozku je ale možné vyvolat i drogami, hypnózou, psychonarkotiky a jinými metodami, včetně tělesné rozkoše sexuální. Jedná se o nekonečný kolotoč vzrušení a uspokojení, které Satanovy Mocnosti můžou použít až k ubití lidského jedince.

Poučky, vyplývajícící z hinduismu, vypovídají o Satanově zlomylsnosti a nenávisti k lidem

Satan říká v hinduismu: Nepomáhejte nikomu, vždyť jsem vám dal učení, které obhájí vaše nečinné přihlížení

Hinduismus učí, že je zcela žádoucí nic nevnímat a čekat na smrt. Nepomáhat lidem okolo, aby se nenarušila jejich KARMA a nebyli na tom v dalším životě hůř. Během tohoto života ale nutí lidi provozovat vyprazdňovací rituály tak, aby tělo mohlo být posednuto démonskými duchy

Lidé se tedy tady na Zemi ukazují v různých společenských vrstvách podle toho, jaká je jejich karma, tedy zátěž špatných skutků z minulých životů.

Perličkou je, že se vlastně neví, kdo by měl určovat, co bylo špatné a co ne, když to v hinduismu není nikým definováno a špatné věci se naopak dokonale tolerují.

Satan říká v hinduismu: Bůh je něco absolutně neznámého a nepopsatelného, takže se o to nestarejte, protože byste to stejně nepochopili. Mezitím uctívejte mě!

Razantně se Satan v hinduismu staví k popírání Boha. Definuje jej jako něco absolutně neznámého, nepoznatelného a nepochopitelného, což je pravý opak pravdy. Bůh je naopak plně poznatelný a díky působení Syna Ježíše Krista i víme, jaká je pravda o Božím Království a celém Stvoření.

Guru a jeho úkol. Satan používá své služebníky a dává jim moc vysílat tělesnou rozkoš a šalbu rukama

Hinduismus v první řadě není nic, co by dokázalo něco budovat. Buduje pouze chrámy Satanovi a jeho démonům. Ideálním cílem Satana v hinduismu nejsou kupodivu miliardy oklamaných, nýbrž sloučení tohoto učení s křesťanstvím a likvidace víry v Boha. To se nakonec, jak víme z Bible, podaří.

Nejdůležitějším cílem hinduismu v západní civilizaci (na východě již vyhrál boj o lidské duše) není kupodivu prosazení hinduismu v čisté podobě, ale infiltrace hinduismu do křesťanského společenství a jeho proměna na Bezbožnou Ohavnost

Hinduismus totiž není schopný nic složitého budovat, ale Satan potřebuje techniku a Vědu k tomu, aby mohl oklamat celý svět. Potřebuje komunikační techniku a divy a zázraky, aby mohl přijít se svým velkým klamem, s "neznámými mimozemšťany". Ono totiž v hinduismu se obtížně staví vesmírné lodě, radioteleskopy, televizní sítě a podobně. Také v hinduismu své démonské bohy dobře znají, takže by jejich příchod ABSOLUTNĚ NIKOHO NEŘEKVAPIL a poznali by je stejně snadno jako my poznáme svého prezidenta.

Počátek hinduistického napadení křesťanství je dobře zachycen v tomto starším pořadu:
Duchovní podvrh jménem New Age (video - 20m.)

Satan potřebuje křesťanskými hodnotami ovládanou společnost, ale lidi odevzdané Duchu Bezbožnosti, aby mu takoví pomohli vybudovat velký klam a zamaskovat démony za "zaručeně nutně logicky existující mimozemské civilizace" od kterých se musíme učit.

Nu a Satan také potřebuje vytvořit nauky Vědy, díky kterým se bude moci prohlásit za Boha. V tom mu napomohou kreacionisté, kteří přinesou důkazy, že Zemi stvořila mocná bytost, což se dokonale spojí s klamem Vědy o "mimozemšťanech" a logicky z toho vyplyne podvod, že tím, kdo stvořil lidi i život, musí být velký chytrý mimozemšťan Satan.

Samozřejmě lháři budou čím dál více vnějšími projevy podobní křesťanským pojmům, protože Satan se nepotřebuje prezentovat jako NEPOZNATELNÝ A NEPOCHOPITELNÝ brahmán, ALE JAKO BIBLICKÝ BŮH STVOŘITEL! Za toho se totiž chce vydávat.

Tedy jinými slovy, hinduistická hra na schovávání podstaty Boha Stvořitele se mu v této fázi nebude vůbec hodit a proto jí odstraní. Proto je pro Satana více než hinduismus důležitá fůze hinduismu s křesťanstvím v poslední fázi klamu.

Tři základní chyby logiky falešného učení hinduismu

1) chybí autorita něco vyučovat, když v učení je stvoření, jeho důvod a původní božstvo popsáno jako NEPOZNATELNÉ a DOKONALE NEZNÁMÉ a NEPOCHOPITELNÉ. Jinými slovy: Bytosti, které nic neví o smyslu a původu nemohou nikoho v ničem poučovat a jejich sliby a vysvětlování nemají žádnou váhu a jsou i pouhou logikou jen smyšlené

Nikdo, kdo o nějaké věci nic neví, nemůže se vydávat za někoho, kdo má autoritu nebo právo o tom vyučovat. Přesto desítky milionů lidí naletěly na základní logickou past hinduismu: hinduističtí bohové nemohou nikomu radit, co má dělat a někam ho vést, pokud zároveň prezentují, že smysl a původce Stvoření je dokonale neznámý! Buď o tom nic neví a pak nemůžou nikoho nikam dovést, a nebo je to jen lež a PAST. V případě oklamaných lidských služebníků platí to první a v případě jejich vedoucích démonských duchů to druhé.

2) Chybí vysvětlení, jak je možné, že to "neznámé a totálně nepochopitelné původní božstvo" je ve skutečnosti dokonale známé skrze Boží Slovo Bibli a skrze Ducha Svatého a Božího Syna Ježše Krista. Zatímco Bible hinduismus, jeho smysl a původ objasňuje, Hinduismus o pravdě Bible taktně mlčí, neboť by jej to narušovalo.

Hinduismus se tedy snaží tvářit velmi nábožensky, velmi svatě, velmi duchovně, tolerantně a božsky, ale je zcela jasné, že jeho pravý smysl je zcela popřít Bibli a Ježíše Krista. Kvůli tomu existují a k tomu směřují všechny učení hinduismu. Aby to nebylo tak patrné, v definicích hinduismu se říká, že hinduismus je tolerantní a nic takového nedělá. Je to ale stejné, jako by měl zloděj v hypermarketu napsáno na košili: "já nekradu". Kdo chce, ten to jasně vidí. Kdo chce odmítnout Boha a odsoudit se vlastními slovy, pro toho je hinduismus sladkou písní.

3) Ono nepoznané božstvo muselo vytvořit lidi i je, hinduistické bohy. Hinduismus zamlčuje, kdo je oním měřítkem dobra a zla, které hinduismus sice neurčuje, ale pořád z něj vyvozuje všechny své zákonitosti, karmu a její zátěž a ostatní pojmy

Budhismus, buddhismus

Buddhismus je klasické démonické učení svodu, které nutí lidi prožívat falešné radosti ve vymyšleném světě a plně se odevzdat do moci démonů a jim pak zcela sloužit. Bylo připraveno tak, aby mohlo být použito ještě před použitím klamných nauk Vědy a tudíž, na rozdíl od nových satanových klamů Vědecké pojmy v původních verzích nepoužívá.

Až na detaily, které nejsou pro účel celé věrouky podstatné, je shodný s Hinduismem.

Učení buddhismu a jeho pravidla

Má vypracovaný složitý systém vlastních učení a abstraktních pojmů, které uspokojí lidské myšlení toužící luštit složité hádanky a hledající osvícení skrze chytrost. Ale každý, kdo je začne luštit je, brzy lapen do složitého systému nauk a pojmů, které zdánlivě k něčemu směřují. Satan ale díky své nadlidské inteligenci je ten, kdo vždy přechytračí člověka, neboť Satan zná i pravdu a proto ví, jak lhát. Celé učení je postaveno na klamu s minulými životy, které se ale netýkají převtělování lidských duší, ale pouze přemísťování démonů z jednoho člověka na druhého.

Co buddhismus (stejně jako hinduismus) nabízí lidem

Ideální výsledek buddhismu je člověk utápějící se ve virtuálním štěstí, nic nedělající, sedící bez názoru a odevzdaně, tvořící dokonalou bránu pro vstup spirituálních bytostí - démonů. Je to tedy cesta, která vede zcela opačným směrem, než cesta k Bohu Stvořiteli. Jedná se o cestu k bohu tělesna, k Satanu.

Budhismus slibuje konec člověka v Nirváně, což je popisováno jako stav dokonalé tělesné blaženosti a splynutí s nějakým nepoznatelným a nepochopitelným prapůvodním božstvím. Ve stutečnosti je to ale smrt člověka a jeho duše a uvolnění těla pro vstup démonského ducha přesně tak, jak chce Satan.

Spasení přicházející skrze buddhismus a hinduismus je jen klamem. Nicméně docela zajímavě to zní. Budhismus se úplně vyhýbá Bohu, a místo spasení nabízí systém, jako opustit trýznivý koloběh domnělých reinkarnací (nazvaný sámstra), kde člověk opravuje skutky, co pokazil. Tento mechanismus používá mnoho dalších démonských učení klamu, kromě hinduismu i většina channelingových. Podivné je, že se vůbec neuvádí, vůči jaké autoritě se posuzuje co je správné a co není. Tedy co by se mělo napravovat a co nikoliv. Zátěž z minulých životů se zde označuje jako Karma, karmická zátěž.

Pojmy buddhistických učeních jsou jen logické smyčky perfektního protihráče Satana

Lidé jsou nuceni učit se abstraktní významové konstrukce, které jsou perfektní Satanovou hrou. Pojmy jako http://cs.wikipedia.org/wiki/Dharma či http://cs.wikipedia.org/wiki/Nirv%C3%A1na_(buddhismus) obsahují tak komplexní a složité věci, které nakonec jdou do lidského myšlení přijmout, že takový člověk již téměř kvůli pýše nemůže sám uznat, že celé jeho učení je pouhá lež, určená k tomu, aby jej zmátla.

Křesťanství a Buddhismus jsou vzájemným OPAKEM, vůbec se nepodporují

Pouze křesťanství jasně definuje buddhismus jako učení satanova svodu a buddhismus o křesťanství buď taktně mlčí a nebo lže, což jej usvědčuje jako klam.

Původcem budhistického učení je samozřejmě Satan, ten veliký had a dávný drak. NIKTERAK to na jeho prezentaci NENÍ SKRYTO.

Karma, karmická zátěž

Démonská učení vymýšlí lži ohledně kletby s názvem "karma, karmická zátěž"

Aby mohli démoni lépe klamat lidi, používají mnoho vymyšlených pojmů a postupů. Aby se jimi ovládaní lidé přestali bránit například rodinným kletbám, vloženým na ně skrze předky, a nebo jiným kletbám, vloženým na ně skrze nepřátele, vyučují je démoni nauku o Karmické zátěži z minulých životů.

Karma je základem hinduismu

Satanovi démoni přitom používají smyšlenou nauku o převtělování lidských duší, takzvanou reinkarnaci. Jednoduše oklamaným lidem řeknou, že musí odčinit karmickou zátěž z minulého života, čímž důvěřiví lidé přijímají dobrovolně na sebe kletbu.

Démoni dále lidem nalhávají, že s kletbou se nedá nic dělat, protože pochází z minulého života, kde něco špatného provedli. Že na nich spočívá takzvaná karmická zátěž a v příštím životě si to můžou vylepšit, když se teď budou tiše trpět. Jak příznačná jsou tato ponižující slova pro Satana! Je v nich krutá zlomyslnost. Démoni počítají s tím, že oklamaným lidem nezbývá nic než jim věřit, protože si to nemohou jinak ověřit než zase jen od démonů. Démoni nechtějí, aby lidé znali Boží Pravdu.

Rozlišování dobrého a zlého zde ale nefunguje, karmická učení generují zlo vydávané za nějak zvláštně pochopené dobro

Zajímavé je, že se při tom vlastně nedá říci, kdo určuje, co jsou špatné a co jsou dobré skutky. Není tedy patrno, kdo rozhoduje o jejich vážnosti, ale pro oklamání vyznavačů takových nauk to stačí.

Stačí to k démony zamýšlenému cíli, aby se ke svému takzvanému "karmickému předurčení" stavěli lidé apaticky a odevzdaně. Navíc tím, že dotyční svá démonská božstva aktivně uctívají a věří jim, jakákoliv kletba tak dopadá na úrodnou půdu. Tedy démon může manipulovat s jeho uctívači po právu daném duchovními zákonitostmi!

Kdyby takoví lidé přijali pravého Boha Stvořitele, nemusely by již kletby padat na úrodnou půdu a mohly by být zlomeny. Vylhaný kolotoč reinkarnací by se tedy rozplynul. To by se pak mohli ocitnout MIMO satanovu moc a to on nechce.

Kdo takové náboženství démonů vyznává, ten je jejich trvalým otrokem a věčně obelhaným sluhou. Naproti tomu skutečný Bůh Stvořitel nám dává autoritu kletbám se vzepřít ve jménu Božího syna, Krista Ježíše neboť tento svět je dílem Boha Stvořitele a vše v něm podléhá pouze jeho svrchované a ničím neomezitelné vůli a Bůh tedy určuje, komu dá jakou autoritu.

Návazné lži, odvozené od této nauky

Rozpuštění karmických bloků, karmické věštění, karmické vztahy, KARMALOGIE, karmaložka, karmalog, karmická numerologie, karmická energie, karmická láska. Karmický úkol, karmický sex.

Minulé životy

Učení o minulých životech, základ úspěšného klamu

Démoni využívají pojem reinkarnace, když popisují minulé životy. Je to primárně proto, aby se mohli vydávat za duchy našich mrtvých blízkých. To totiž maximálně zvyšuje jejich důvěryhodnost a lidé mají tendenci jim VŠE věřit. Je to pak nejúčinější možná KLETBA.

Téma takzvaných "minulých životů" démoni používají jako základ velmi účinné lži. Dokážou lidem vsugerovat, že musí něco dělat díky tomu, že to má nějakou souvislost s jejich minulými životy. V budhismu i jinde se využívá pojem Karma, karmické zatížení.

Samozřejmě démonské učení o "karmě" tupí důležitost Spasení, neboť člověk získává klamný pocit, že lidská duše se reinkarnuje pořád dokola a tudíž neexistuje žádný poslední soud a nikdo nemusí být odpovědný za své činy všemocnému Bohu.

Démoni mají velice mnoho informací o zemřelých lidech, neboť je například doprovázeli celý život a nebo se poptají ostatních. Tyto informace šokují i Vědce, kteří potom tápají a hledají nějaké vysvětlení, jelikož ale nechtějí věřit Bohu a Bibli, MUSÍ přijmout učení démonů a pomáhat tím Satanovi v klamání lidí. Nejvíce informací mají démoni o těch, kteří otevřeli okno démonskému světu.


Reinkarnace, převtělování, další životy, karma

Mnoho východních démonských náboženství vyučuje naprosto přesvědčivé nauky o převtělování duší, o karmě, o odčinění špatností z minulých životů. Příběhy jsou to velmi věrohodné díky své bohatosti, tu a tam podpořené "důkazy" v podobě "vzpomínek na minulé životy".

Jde samozřejmě o SATANSKÝ TRIK, i když se prakticky nejedná o zcela vymyšelný jev. Převtělování se ale prakticky děje, netýká se však lidských duší, ale týká se přemisťování osobních démonů, kteří o svých lidských hostitelech vědí vše.

PŘEVTĚLOVÁNÍ SE TEDY NETÝKÁ LIDÍ, NÝBRŽ JEJICH OSOBNÍCH DÉMONŮ.

Převtělování se tedy skutečně odehrává, ale netýká se nás lidí. To pouze démoni z lidí dělají hlupáky. Karma znamená v překladu Příčina. Učení o převtělování lidských duší je tedy nepravdivé a je člověku nepřátelské.

Pod tlakem silné démonské propagandy (ono Boží dílo velkého klamu) mají lidé tendenci uvedeným jednoduchým principům nevěřit, a tak si vytvářejí vlastní teorie o tom, jak by mohla reinkarnace popírající Boha přeci jen existovat. Po prohlédnutí jejich studií ale uvidíte, že pouze obcházejí okolo problému.

Vysvobozen z moci temna
Emmanuel Eni